0973.981.661

học kế toán thực hành kế toán minh việt




Tên Công Ty Tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN TRẦN LÝ
Tên Công Ty giao dịch:
Mã Số Thuế Doanh Nghiệp:3300509731
Địa Điểm Đăng Ký Làm Trụ Sở: 78 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
Khu Vực Đăng Ký Hoạt Động: Chi cục Thuế Thành phố Huế
Ngày Cấp Đăng Ký Kinh Doanh:2007-09-07
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Người đại diện pháp luật/Chủ Sở Hữu:Trần Anh Minh
Cấp chương:(755) Doanh nghiệp tư nhân


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Khách sạn 5510
2 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020
3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 8219
4 Hoạt động phát thanh, truyền hình
5 Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
6 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
7 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
8 Bốc xếp hàng hóa cảng biển 5224
9 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 2920
10 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 4781
11 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9200
12 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 5021
13 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
14 Cung ứng lao động tạm thời 7730
15 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành 8610
16 Sản xuất trang phục
17 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4669
18 Bưu chính và chuyển phát
19 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
20 DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
21 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
22 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1200
23 Sản xuất hoá chất cơ bản 1702
24 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 0322
25 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2023
26 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh 4752
27 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa 0210
28 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa 0210
29 Thu gom rác thải
30 Trồng cây cao su 0121
31 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1200
32
33 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 5021
34 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 5222


Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1