0973.981.661

học kế toán thực hành kế toán minh việt
Tên Công Ty Tiếng Việt: UBND XÃ VĨNH SƠN
Tên Công Ty giao dịch:
Mã Số Thuế Doanh Nghiệp:3200398619
Địa Điểm Đăng Ký Làm Trụ Sở: Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Khu Vực Đăng Ký Hoạt Động: Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh
Ngày Cấp Đăng Ký Kinh Doanh:2009-09-23
Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Loại hình doanh nghiệp: Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Người đại diện pháp luật/Chủ Sở Hữu:Nguyễn Văn Lường
Cấp chương:(605) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu 9200


Kinh nghiệm làm kế toán

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1