học kế toán thực hành kế toán minh việt


Văn Bản Pháp Luật
Lịch nộp báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 và cuối năm 2019 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
Nội dung kế toán thuế

Nội dung kế toán thuế

Để đáp ứng yêu cầu quản lý cả Nhà nước đối mọi loại hình doanh nghiệp thì nội dung kế toán thuế phải bao quát được toàn bộ nghĩa vụ thuế phát sinh trong doanh nghiệp.
Đặc điểm kế toán thuế

Đặc điểm kế toán thuế

Kế toán thuế cũng là một trong những kế toán tài chính doanh nghiệp như kế toán TSCĐ, kế toán hàng tổn kho, kế toán chi phí, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán với người lao động, kế toán thuế, kế toán tiền...
5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay

5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay

5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp thuộc đối tượng hành chính sự nghiệp, bảo hiểm
Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.3
Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh trong thương mại bao gổm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa và lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đêh nơi tiêu thụ.
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa

Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như tổ chức công ty bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tông hợp ...
Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với kế toán thì bản chất của hoạt đọng kinh doanh này ra sao ?
Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế với DN

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế với DN

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế trong Doanh Nghiệp như thế nào? Cũng như nghĩa vụ của kế toán thuế .
Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn

Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn

Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn - Tải ngay file word của thông tư 37/2017/TT-BTC
Mối quan hệ của thống kế toán với chính sách thuế

Mối quan hệ của thống kế toán với chính sách thuế

Mối quan hệ giữa hệ thống kế toán với chính sách thue và sự ảnh hưởng của nó đến công tác kế toán trong doanh nghiệp
Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành

Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành

Các quy định về kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với các chính sách thuế và chính sách tài chính
Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Bài viết này hocketoan.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133, mục đích, tải mẫu phiếu chi file word…
Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020
Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài

Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài

Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2018 thay thế một số thay đổi về thuế môn bài
Tải nghị định 139/2016/NĐ-CP file word về lệ phí môn bài

Tải nghị định 139/2016/NĐ-CP file word về lệ phí môn bài

Tải nghị định 139/2016/NĐ-CP file word về lệ phí môn bài - Quy định về thuế môn bài năm 2018 có gì mới
Tải thông tư 78/2014/TT-BTC file word luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC file word luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải thông tư 78/2014/TT-BTC file word hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng mới nhất hiện nay
Tải thông tư 96/2015/TT-BTC file word về thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC file word về thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC file word về thuế TNDN hướng dẫn đầy đủ các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Tải nghị định 88/2015/NĐ-CP xử phạt hành chính về lĩnh vực lao động

Tải nghị định 88/2015/NĐ-CP xử phạt hành chính về lĩnh vực lao động

Tải nghị định 88/2015/NĐ-CP xử phạt hành chính về lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng
Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành kế toán

Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành kế toán

Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành của kế toán Việt Nam như sau : Quốc hội,Chính phủ , Bộ Tài chính.
Khuôn khô pháp lý về kế toán Việt Nam

Khuôn khô pháp lý về kế toán Việt Nam

Kế toán có vị trí quan trọng trong công tác quản lý của mọi tổ chức, hoạt động xã hội nói chung và các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nói riêng.
Tải thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT và thuế TNCN

Tải thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT và thuế TNCN

Tải thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân có hoạt động kinh doanh
Những thông tư mới nhất về thuế và kế toán cần nắm

Những thông tư mới nhất về thuế và kế toán cần nắm

Những thông tư mới nhất về thuế và kế toán cần nắm bao gồm đầy đủ các thông tư và chính sách về thuế và kế toán mà các kế toán cần phải năm
Khuôn khổ pháp lý vể chính sách thuế

Khuôn khổ pháp lý vể chính sách thuế

Khuôn khổ pháp lý vể chính sách thuế do Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn: làm Luật và sửa đổi Luật, quyết định chương trình xây dựng luật, Quốc hội quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuê
Tiêu chuẩn của hệ thống thuế hiệu quả

Tiêu chuẩn của hệ thống thuế hiệu quả

Tiêu chuẩn của hệ thống thuế hiệu quả bao gồm nhiều yếu tố như : Hiệu quả kinh tế , Tính công bằng , Tính đơn giản , Tính linh hoạt .
12


Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960