học kế toán thực hành kế toán minh việt


Văn Bản Pháp Luật
Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021 mới nhất

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 và cuối năm 2020 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
Tài sản mang đi thế chấp có được trích khấu hao không 2021

Tài sản mang đi thế chấp có được trích khấu hao không 2021

Khi doanh nghiệp đi vay ngân hàng thường phải thế chấp một tài sản để đảm bảo khoản tiền vay. Tài sản mang đi thế chấp có được trích khấu hao không? Có được hạch toán khấu hao không?
Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn 2021

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn 2021

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh thì kế toán phải xác định xem thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào đó là trước hay sau khi doanh nghiệp bỏ trốn.
Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng 2021

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng 2021

Thời gian xuất hóa đơn công trình xây dựng là khi nào? Bài viết này Kế toán MINH VIỆT xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng, thời điểm xuất hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Nội dung kế toán thuế 2021

Nội dung kế toán thuế 2021

Để đáp ứng yêu cầu quản lý cả Nhà nước đối mọi loại hình doanh nghiệp thì nội dung kế toán thuế phải bao quát được toàn bộ nghĩa vụ thuế phát sinh trong doanh nghiệp.
Đặc điểm kế toán thuế

Đặc điểm kế toán thuế

Kế toán thuế cũng là một trong những kế toán tài chính doanh nghiệp như kế toán TSCĐ, kế toán hàng tổn kho, kế toán chi phí, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán với người lao động, kế toán thuế, kế toán tiền...
Chi phí thuê nhà làm văn phòng dưới 100 triệu /năm 2021

Chi phí thuê nhà làm văn phòng dưới 100 triệu /năm 2021

Khoản chi phí tiền thuê nhà thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ ?
5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay

5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay

5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp thuộc đối tượng hành chính sự nghiệp, bảo hiểm
Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.3
Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh trong thương mại bao gổm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa và lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đêh nơi tiêu thụ.
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa

Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như tổ chức công ty bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tông hợp ...
Các yếu tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế 2021

Các yếu tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế 2021

Qua phân tích trên đây có thể thây, tất cả các quy định của chính sách thuế liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, các quy định về thủ tục hành chính thuế như mẫu biểu kê khai, sự hỗ họ của cơ quan thuế trong các thủ tực vể kê khai, nộp thuế
Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021

Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021

Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021
Nội dung chi phí tuân thủ thuế 2021

Nội dung chi phí tuân thủ thuế 2021

Chi phí tuân thủ thuế có thể được phân thành chi phí tuân thủ gộp và chi phí tuân thủ ròng Chi phí để tính toán (chi phí không tự nguyện) và chi phí kế hoạch (chi phí tự nguyện)
Bản chất về chi phí tuân thủ thuế trong DN nhỏ và vừa 2021

Bản chất về chi phí tuân thủ thuế trong DN nhỏ và vừa 2021

Chỉ phí tuân thủ thuế (tax compliance costs) là chủ đề mà không chỉ các doanh nghiệp mà cả cá nhân quan tâm với mục đích có trách nhiệm đóng góp đầy đủ các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.
Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với kế toán thì bản chất của hoạt đọng kinh doanh này ra sao ?
Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế với DN

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế với DN

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế trong Doanh Nghiệp như thế nào? Cũng như nghĩa vụ của kế toán thuế .
Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn

Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn

Download thông tư 37/2017/TT-BTC điểm mới về phát hành hóa đơn - Tải ngay file word của thông tư 37/2017/TT-BTC
Cơ sở hình thành thuế TNDN hoãn lại 2021

Cơ sở hình thành thuế TNDN hoãn lại 2021

Cơ sở hình thành thuếTNDN hoãn lại 2021 được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực, chế độ, sự lựa chọn các chính sách kê toán của doanh nghiệp nhằm phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yêu đáp ứng như cẩu của người sử dụng BCTC
Quy định chung về thuế TNDN hiện hành 2021

Quy định chung về thuế TNDN hiện hành 2021

Qui định chung về thuế TNDN hiện hành 2021 Theo quy định hiện hành thì Người nộp thuếTNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Mối quan hệ của thống kế toán với chính sách thuế

Mối quan hệ của thống kế toán với chính sách thuế

Mối quan hệ giữa hệ thống kế toán với chính sách thue và sự ảnh hưởng của nó đến công tác kế toán trong doanh nghiệp
Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành

Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành

Các quy định về kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với các chính sách thuế và chính sách tài chính
Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Bài viết này hocketoan.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133, mục đích, tải mẫu phiếu chi file word…
Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

Download nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020

Tải nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về tiền lương năm 2020
Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài

Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài

Tải Thông Tư 302/2016/TT-BTC file word hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2018 thay thế một số thay đổi về thuế môn bài
12345


Kinh nghiệm làm kế toán

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960