HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các Đối Tượng Chịu Thuế Suất GTGT 10% Mới Nhất


Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% mới nhất năm 2018

Những đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%.

1. Thuế suất GTGT 10% được áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Cụ thể:

 + Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Đối tượng không chịu thuế GTGT”

    => Quy định này được sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC.

+ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Thuế suất 0%”

   => Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC.

+ Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Quy định về “Thuế suất GTGT 5%”

   => Hiện nay đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC

 – Các mức thuế suất GTGT 5%, 10% sẽ được ÁP DỤNG THỐNG NHẤT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

 Ví dụ: Mặt hàng nước ngọt thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 10% thì đối với mặt hàng nước ngọt này ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại sẽ đều phải chịu thuế suất GTGT 10%.

Các bạn lưu ý rằng: sẽ không bao gồm các hàng hóa dịch vụ được quy định ở Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nhé!

các đối tượng chịu thuế suất gtgt 10%

2. Trường hợp DN không chỉ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% mà gồm nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì kê khai, nộp thuế như thế nào?

Trường hợp 1: Nếu phân biệt được rõ ràng từng mức thuế suất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ thì phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp 2: Nếu Doanh nghiệp không xác định được từng mức thuế suất cho từng hàng hóa, dịch vụ thì sẽ phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất GTGT CAO NHẤT của hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ pháp lý mới nhất hướng dẫn về các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% năm 2018:

Đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC  ban hành ngày 31/12/2013. (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư 06/2012/TT-BTC và Thông tư 65/2013/TT-BTC)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo