HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các Nguyên Tắc Kế Toán Và Các Khái Niệm Chung


Các nguyên tắc kế toán và các khái niệm chung được thừa nhận bao gồm các quy ước, quy định và thủ tục cần thiết để xác định nguyên tắc thực hành kế toán.

Những nguyên tắc kế toán và các khái niệm này được nhiều người công nhận xuất phát từ sự nhất trí rộng rãi của nhiều người về lý thuyết cũng như thực hành của kế toán

Những nguyên tắc kế toán và các khái niệm này không giống như định luật bất biến, mà nó do các nhà kế toán và các cơ sở kinh doanh lập ra để đáp ứng những nhu cầu của những người làm quyết định, và nó có thể thay đổi khi có những phương pháp hoàn thiện hơn, hoặc khi hoàn cảnh thay đổi, các nguyên tắc này làm nền tảng cho việc lập báo cáo tài chính được chính xác, đảm bảo độ tin cậy và dễ so sánh.

nguyên tắc kế toán

Dưới đây là những nguyên tắc kế toán chính và các khái niệm chung đang chi phối các quá trình kế toán:

 1. Thực thể kinh doanh (business entity princiole) : thực thể kinh doanh là bất kỳ một đơn vị kinh tế nào nắm trong tay các tiềm lực và tiến hành các hoạt động kinh doanh cần phải ghi chép, tổng hợp, báo cáo
 2. Hoạt động liên tục (Going concern principle): Nguyên tắc này giả thiết rằng các đơn vị sẽ tiếp tục hoạt động vô thời hạn hoặc ít nhất sẽ không bị giải thể trong tương lai gần
 3. Thước đo tiền tệ (Monetary principle): là đơn vị đồng nhất trong việc tính toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán chỉ phản ánh những gì có thể biểu hiện được bằng tiền.Tiền được sử dụng như một đơn vị đo lường cơ bản trong các báo cáo tài chính
 4. Kỳ kế toán ( Time – Period principle ): Là những khoảng thời gian nhất định mà trong đó có các báo cáo tài chính được lập. Để thuận lợi cho việc so sánh, thời gian của các kỳ kế toán thường dài như nhau(tháng, quý , năm)
 5. Nguyên tắc giá phí: (Cost principle): Nguyên tắc này đòi hỏi việc đo lường, tính toán về tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí phải dựa trên cơ sở giá phí thực tế mà không quan tâm đến giá thị trường
 6. Nguyên tắc doanh thu thực hiện(Revenue principle): Doanh thu là số tiền thu được hoặc được ghi nhận khi có quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao và các dịch vụ được cung cấp
 7. Nguyên tắc phù hợp(matching principle): Nguyên tắc này đòi hỏi giá phí phải gánh chịu trong việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí phát sinh ở kỳ nào, nó phải phù hợp với kỳ mà trong đó doanh thu được ghi nhận
 8. Nguyên tắc khách quan(Obijectivity principle): Tài liệu do kế toán cung cấp phải mang tính khách toan, có thể kiểm tra được
 9. Nguyên tắc nhất quán(Consistency principle) : Các khái niệm, các nguyên tắc, các chuẩn mực, các phương pháp,… mà kế toán sử dụng phải bảo đảm nhất quán không thay đổi từ kỳ này sang kỳ khác
 10. Nguyên tắc công khai (Disclosure principle): Nguyên tắc này đòi hỏi báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải rõ ràng, dễ hiểu và phải bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Những báo cáo này phải được trình bày công khai cho tất cả những người sử dụng
 11. Nguyên tắc trọng yếu(Materiality principle): Nguyên tắc này chú trọng đến các vấn đề, các yếu tố, các khoản mục,… mang tính trọng yếu, quyết định bản chất và nọo dung sự vật, hiện tượng mà bỏ qua những vấn đề, những yếu tố ,… thứ yếu, không làm thay đổi bản chất và nội dung sự vật, hiện tượng. Một khoản mục được coi là trọng yếu nếu có lý do hợp lý để biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng báo cáo tài chính
 12. Nguyên tắc thận trọng (Prudent principle): Việc ghi tăng vốn chỉ chỉ thực hiện khi có chứng cứ chắc chắn, và việc ghi giảm vốn hủ khi có những chứng cứ có thể

Bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt đã chia sẻ Các nguyên tắc kế toán và các khái niệm chung được thừa nhận, Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích đến mọi người

Bài viết tiếp theo: Đối tượng của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Bài viết trước: Vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo