HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách hạch toán hàng mua đang đi trên đường theo thông tư 133


Hướng dẫn cách hạch toán hàng mua đang đi trên đường theo thông tư 133

Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133. Vấn đề hàng hóa Doanh nghiệp đã mua về nhưng còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến Doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho được hiểu là Hàng mua đang đi đường. Vậy, cách hạch toán hàng mua đang đi đường sẽ như thế nào?

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133; Ví dụ minh họa Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133.

Tài khoản được sử dụng:

Để Hạch toán hàng mua đang đi đường chúng ta sử dụng tài khoản 151. Theo Thông tư 133.

Hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151: Là tài khoản dùng để phản ánh trị giá của các loại vật tư, hàng hóa mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của DN nhưng đến cuối kỳ vẫn còn ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường vận chuyển thậm chí đã về đến DN nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. 

Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133.

Có 2 trường hợp:

TH1: Trường hợp Theo phương pháp kê khai thường xuyên DN hạch toán hàng tồn kho.

TH2: Trường hợp Theo phương pháp kiểm kê định kỳ DN hạch toán hàng tồn kho. Tùy vào phương pháp hạch toán hàng tồn kho của từng Doanh nghiệp mà kế toán hạch toán theo 2 trường hợp trên. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Theo phương pháp KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN các DN hạch toán hàng tồn kho.

Các nghiệp vụ Kế toán hạch toán cụ thể như sau:

 Đường đi CUỐI KỲ của hạch toán hàng mua:

Vào cuối kỳ, kế toán căn cứ vào hóa đơn mua hàng khi hàng hóa doanh nghiệp mua chưa về nhập kho, hạch toán có 2 trường hợp:

– Trường hợp 1: Đầu vào thuế GTGT được khấu trừ, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 151: Trị giá hàng mua đang đi đường chưa có thuế GTGT

Khi nợ tài khoản 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Nếu có các tài khoản 111, 112, 141, 331,…: Tổng giá trị cần phải trả.

– Trường hợp 2: Đầu vào thuế GTGT không được khấu trừ, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 151: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT

Nếu có các tài khoản 111, 112, 141, 331,…: Tổng giá trị cần phải trả.

 Đường đi khi HÀNG VỀ NHẬP KHO của hạch toán hàng mua:

Kế toán căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, khi hàng mua đang đi đường về nhập kho,  hạch toán:

- Khi nợ các tài khoản 152, 153, 156: Giá trị công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa.

- Khi có tài khoản 151:  Giá trị công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa.

 Đường đi khi hàng mua đang KHÔNG NHẬP KHO, giao thẳng cho khách hàng của hạch toán hàng mua.

Hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường căn cứ vào hợp đồng, không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng qua phương tiện, tại bến cảng, bến bãi, tại kho người bán hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi. Hạch toán:

Khi nợ tài khoản 632: Giá vốn hàng bán

Khi nợ tài khoản 157: Trị giá hàng gửi đi bán

Khi có tài khoản 151: Trị giá hàng hóa.

 Đường đi khi BỊ HAO HỤT, MẤT MÁT của hạch toán hàng mua.

Căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt. Khi hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát được phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, hạch toán từng nghiệp vụ như sau:

–Chưa xác định rõ nguyên nhân khi phát hiện hàng hóa thiếu, thì chờ xử lý, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 1381: Trị giá hàng mua đang đi đường bị thiếu

Khi có taì khoản 151: Trị giá hàng mua đang đi đường bị thiếu.

– Khi hàng hóa bị thiếu căn cứ vào quyết định xử lý, hạch toán:

Khi nợ các tài khoản 111, 112: Trị giá tiền cá nhân, tổ chức bồi thường khi thiếu hàng

Khi nợ tài khoản 334:­ Trị giá tiền bồi thường trừ vào lương

Khi nợ tài khoản 632: Trị giá hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý

Khi nợ tài khoản 1388: Trị giá tiền phải thu cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường

Khi có taì khoản 1381: Trị giá phải thu khi xử lý hàng hóa thiếu.

Trường hợp 2: Theo phương pháp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ các DN hạch toán hàng tồn kho.

 Đường đi ĐẦU KỲ của hạch toán hàng mua :

Vào đầu kỳ, căn cứ trị giá thực tế hàng hoá kế toán kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường; vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 611: Vật tư đang đi đường, trị giá thực tế của hàng hóa.

Khi có taì khoản 151: Vật tư đang đi đường, trị giá thực tế của hàng hóa.

 Đường đi CUỐI KỲ của hạch toán hàng mua :

Vào cuối kỳ, Xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 151: Vật tư đang đi đường, trị giá thực tế của hàng hóa.

Khi có taì khoản 611: Vật tư đang đi đường, trị giá thực tế của hàng hóa.

Trên đây, Kế Toán Minh Việt đã hướng dẫn các bạn Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Để hiểu rõ hơn vấn đề mời các bạn tham khảo Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133 dưới đây.

Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133.

Số liệu có như sau:

Vào ngày 10/06/2019, công ty BCD đã mua một lô hàng của công ty Liên Minh, cụ thể:

– Lô hàng trị giá chưa có thuế GTGT là 80.000.000 VNĐ, có thuế GTGT 10%.

– Lô hàng đang đi đường, chưa được nhập về kho.

– Phía Công ty BCDđã chưa thanh toán tiền hàng cho công ty Liên Minh,

Vào ngày 01/07/2019, lô hàng được mua đang đi đường đã về nhập kho.

Với số liệu có trên, phía kế toán công ty BCD có hạch toán như sau:

– Vào cuối tháng 6, lô hàng chưa về nhập kho, kế toán công ty của BCD hạch toán:

Khi nợ tài khoản 151: 80.000.000 VNĐ.

Khi nợ tài khoản 133: 8.000.000 VNĐ.

Khi có taì khoản 331: 88.000.000 VNĐ.

– Vào ngày 01/07/2019, lô hàng mua đang đi đường đã được về nhập kho. Kế toán công ty hạch toán:

Theo căn cứ phiếu nhập kho và hóa đơn, hạch toán:

Khi nợ tài khoản 156: 80.000.000 VNĐ.

Khi có taì khoản 151: 80.000.000 VNĐ.

Ví dụ Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT133. Kế Toán Minh Việt đã hướng dẫn các bạn Hạch toán hàng mua đang đi theo đường TT133. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo