HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách hạch toán tiền ăn trưa ăn giữa ca 2021


Kế toán MINH VIỆT hướng dẫn cách định khoản, hạch toán tiền ăn trưa, tiền ăn giữa ca cho người lao động 2021 .

Cách hạch toán tiền ăn trưa ăn giữa ca 2021

* Theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 có nêu:
“ Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước”
(Hiện nay, mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn giữa ca không được vượt quá 680.000đ/tháng)

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca của nhân viên bộ phận nào thì cho vào chi phí tương ứng bộ phận đó

  • Trường hợp doanh nghiệp trả tiền mặt cho người LĐ, kế toán ghi sổ các bút toán:

 Nợ Tk 6421/6422/154

Có TK 334

Nợ TK 334

Có TK111

  • Trường hợp Doanh nghiệp Tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca:

Nợ TK 6421/6422

Có TK 111

 

Xem thêm : Những lĩnh vực nào được lập bảng kê thay liên 1 hóa đơn 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo