HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách Làm Tròn Số Khi Viết Hóa Đơn GTGT Hóa Đơn Bán Hàng


Hướng dẫn cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng Theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

1. Theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:

"Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính."

2. Theo Công văn 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế hướng dẫn chi tiết hơn:

cách làm tròn số khi viết hóa đơn

Như vậy ta đã biết cách làm tròn số khi viết hóa đơn như sau:
- Khi viết hóa đơn hoặc làm sổ sách kế toán nếu bạn làm tròn số thì cụ thể như sau:
555 -> Làm tròn thành: 560
554 -> Làm tròn thành: 550
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo