HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thời gian và cách hạch toán 2021


Kế toán MINH VIỆT Hướng dẫn cách tính phân bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận, các phương pháp tính, thời gian phân bổ theo các quy định mới nhất hiện hành 2021

 

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thời gian và cách hạch toán 2021

1. Điều kiện ghi nhận công cụ dụng cụ:

- Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Những tài sản công ty mua về dùng cho việc sản xuất kinh doanh có giá trị > 30.000.000 đ là TSCĐ.

- Như vậy những tài sản có giá trị < 30.000.000 đ là Công cụ dụng cụ.

 2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ:

- Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp qui định:

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

3. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

Không giống như TSCD, để phân bổ CCDC chúng ta dựa vào giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN (nhưng không quá 24 tháng)

- Đối với những CCDC có giá trị nhỏ, các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó mà không cần phải nhập xuất kho.

- Phân bổ 2 kỳ với tỷ lệ 50 – 50: Lần đầu là khi đưa vào sử dụng và 50% còn lại là khi báo hỏng.

- Phân bổ nhiều kỳ: Các bạn sẽ phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Hàng tháng sẽ trích đều vào chi phí. (Phương pháp này thường được sử dụng nhiều nhất)

Lưu ý: Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC: Như vậy ở kỳ đầu tiền (tháng phát sinh việc mua và sử dụng CCDC) chúng ta sẽ phân bổ CCDC.

4. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ và hạch toán:

a. Hạch toán công cụ dụng cụ khi mua về:

+ CCDC mua về chưa sử dụng ngay:

            Nợ TK 153

            Nợ TK 1331

                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

Khi nào xuất sử dụng các bạn làm theo bước 2 phần dưới:

+ CCDC mua về đưa vào sử dụng ngay:

Bước 1: Nhập kho:

- Mục đích để theo dõi về số lượng cũng như Giá trị của CCDC được nhập mua và sử dụng.

        Nợ TK 153

        Nợ TK 1331

                        Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

Bước 2: Xuất kho CCDC phục vụ cho hoạt động SXKD của DN:

- Căn cứ vào thời gian phân bổ cho CCDC mà ta lựa chọn đối tượng kế toán thực hiện Chi phí trả trước cho phù hợp.

           Nợ TK 142 – Phân bổ CCDC ≤ 12 tháng (ngắn hạn)

           Nợ TK 242 – Phân bổ CCDC > 12 tháng (dài bạn)

                       Có TK 153

b. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ:

- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC là ngày 01 của tháng thì các bạn tính Phân bổ CCDC cho cả tháng phát sinh:

Phân bổ CCDC Ở tháng đầu sử dụng

 = 

Tổng giá trị của CCDC

Tổng số tháng phân bổ CCDC


- Nếu các bạn mua và sử dụng CCDC từ ngày 02 trở đi thì các bạn cần:

Tính số ngày sử dụng CCDC trong tháng phát sinh:

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

 = 

Tổng số ngày trong tháng

 - 

Ngày bắt đầu sử dụng

+ 1


Tính chi phí phân bổ CCDC trong tháng phát sinh:

Phân bổ ở tháng đầu sử dụng

 = 

Mức Phân bổ CCDC theo tháng

 x 

Số ngày sử dụng ở tháng đầu

Tổng số ngày trong Tháng bắt đầu Phân bổ


Đến cuối kỳ (cuối tháng) chúng ta tiến hành hạch toán kế toán về Chi phí Phân bổ trong tháng đó, theo Bộ phận sử dụng:

      Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất

      Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng

      Nợ TK  6422 – Bộ phận Quản lý

            Có TK 142 – CP trả trước Ngắn hạn

           Có TK 242 – CP trả trước Dài hạn

 

VD: Ngày 10/02/2016  KẾ TOÁN MINH VIỆT mua máy tính (CCDC) trị giá 15tr chưa thuế GTGT 10%. Chi phí vân chuyển là 1.320.000 đã có VAT 10%.

- CCDC này được mua về sử dụng ngay cho bộ phân quản lý, và công ty thực hiện phân bổ cho 16 tháng.

Hướng dẫn cách tính phân bổ CCDC như sau:

Nguyên giá = 15.000.000 + 1.200.000 = 16.200.000 đ.

Hạch toán CCDC:

     Nợ 153: 15.000.000

     Nợ 1331: 1.500.000

            Có 331: 16.500.000

Nợ 153: 1.200.000

     Nợ 1331: 120.000

            Có 331: 1.320.000

Xuất CCDC sử dụng cho bộ phân quản lý:

 Nợ 242: 16.200.000

       Có 153 : 16.200.000

Tính phân bổ CCDC:

- Số ngày sử dụng CCDC trong tháng 2/2014 = 28 – 10 + 1= 19 ngày.

- Chi phí phân bổ CCDC của tháng 2/2014 =

=

16.200.000

x

19

=

687.054


16 x 28

Giải thích:

16.200.000: là Tổng giá trị của CCDC.

16: là Công ty phân bổ cho 16 tháng.

28: là tháng 2/2014 có 28 ngày

Cuối tháng hạch toán chi phí phân bổ CCDC trong tháng 2:

      Nợ 6422: 687.054

                  Có 242: 687.054

 

 

Xem thêm : Hạch toán quà tặng cho khách hàng 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo