HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài 2021


 

Vệc tính toán và hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài hiện đang là vấn đề rất được mọi người quan tâm. Bài viết này KẾ TOÁN MINH VIỆT xin trao đổi một số điều về cách tính và cách hạch toán thuế nhà thầu (VAT, CIT) như thế nào cho hợp lý theo 3 loại hợp đồng thầu chủ yếu (gross, net, hợp đồng chưa gồm VAT) dựa trên quy định mới nhất tại TT103/2014.


Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài 2021

I. Cách tính:

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

1) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế (net)

           DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng / (1- tỷ lệ thuế TNDN)

           DTTT GTGT = DTTT TNDN /(1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

           Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

           Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

2) Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế (gross)

             Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

             Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng - thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

3) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

          Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN

          DTTT GTGT = Giá trị hợp đồng /(1 - tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

          Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

 

II. Cách hạch toán lên sổ kế toán

Căn cứ giá trị hợp đồng và việc tính thuế nhà thầu theo công thức ở trên, việc hạch toán như sau:

Giả sử thông tin hợp đồng và kết quả tính như sau: Giá trị hợp đồng: 100, VAT: 9, CIT: 11

1) Nếu hợp đồng là NET

a. Hạch toán công nợ phải trả nhà thầu nước ngoài

               Nợ TK 627; 642      100

                   Có TK 331                100

b. Hạch toán thuế VAT và CIT

              Nợ TK 133                9  (VAT được khấu trừ)

              Nợ TK 627; 642        11 (CIT được tính vào CP tính thuế TNDN)

                  Có TK 3338                   20

c. Nộp thuế

           Nợ TK 3338      20

                Có TK 112         20 

2) Nếu hợp đồng là GROSS

a. Hạch toán công nợ và thuế

           Nợ TK 627, 642      80

           Nợ TK 811                11  (CIT ko được tính vào CP tính thuế TNDN)

           Nợ TK 133                  9 (VAT dược khấu trừ)

                  Có TK 331          80

                  Có TK 3338         20

b. Nộp thuế

           Nợ TK 3338      20

               Có TK 112         20

3) Nếu hợp đồng là chưa gồm VAT (CIT nhà thầu chịu)

a. Hạch toán công nợ và thuế

         Nợ TK 627; 642    89

         Nợ TK 811             11 (CIT ko được tính vào CP tính thuế TNDN)

         Nợ TK 133              9 (VAT được khấu trừ)

               Có TK 331             89

               Có TK 3338          20

b. Nộp thuế

         Nợ TK 3338      20

            Có TK 112         20

Khi thực hiện thuê nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài các bạn cần xác định rõ điều khoản giá trị hợp đồng và phần thuế phải chịu của mỗi bên để tính toán và hạch toán phù hợp.

 

 

Xem thêm : Mức phạt chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng mới nhất 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo