HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách xác định giá tính thuế gtgt với xây dựng , lắp đặt 2021


 Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. Thì cách xác định giá tính thuế GTGT xây dựng lắp đặt như thế nào?

Cách xác định giá tính thuế gtgt với xây dựng , lắp đặt 2021

Để hiểu rõ hơn về cách xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt KẾ TOÁN MINH VIỆT đưa ra một tình huống cụ thể như sau:

Câu hỏi : 

 Doanh nghiệp tôi là Doanh nghiệp sản xuất, có thuê thầu phụ thi công lắp đặt tại công trình. Giá trị đã thanh toán đợt 1 của Doanh nghiệp tôi với thầu phụ là: 133.642.550đ (giá trị trên là giá trị của hóa đơn thầu phụ đã xuất cho Doanh nghiệp tôi, đã bao gồm thuế GTGT). Đến lần thanh toán thứ 2 (cũng là lần quyết toán), giá trị quyết toán của toàn bộ công trình là: 324.532.048đ (đã bao gồm thuế GTGT). Ngoài ra trong quá trình thi công, thầu phụ có làm mất 3 bộ khóa của Doanh nghiệp tôi, theo biên bản làm việc đã thống nhất giá trị phạt là 868.847đ. Hiện tại nhà thầu đang xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp  tôi theo giá trị: 324.532.048 – 133.642.550 – 868.847 = 190.020.651đ. (đã bao gồm thuế GTGT). Vậy Doanh nghiệp tôi theo giá trị đã trừ sai phạm là đúng với quy định và chế độ hiện hành hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 9, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

 

b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT”.

    Căn cứ quy định nêu trên, có thuê thầu phụ thi công lắp đặt tại công trình. Giá trị thanh toán đợt 1 đã lập hóa đơn là: 133.642.550đ (đã bao gồm thuế GTGT), giá trị nghiệm thu quyết toán công trình là: 324.532.048đ (đã bao gồm thuế GTGT), nhà thầu phụ bị phạt 868.847đ (do làm mất 3 bộ chìa khóa), khi nhà thầu phụ lập hóa đơn GTGT giao cho Doanh nghiệp lần 2 thì giá trị hóa đơn là giá trị nghiệm thu công trình quyết toán (-) giá trị thanh toán đợt 1. Nhà thầu phụ không được trừ đi phần tiền phạt do vi phạm hợp đồng (mất 3 bộ chìa khóa) khi lập hóa đơn nghiệm thu công trình.

 

 

Xem thêm : Các phương pháp tính giá thành theo thông tư 200 từ 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo