HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai thuế tndn 2021


DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế hay không ? Nếu có phải làm ra sao cách giải quyết như thế nào ? KẾ TOÁN MINH VIỆT hướng dẫn bạn như sau

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai thuế tndn 2021

1. Cách xác định lỗ:
 Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế
Nếu:
- Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi
- Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ
(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)
 2. Cách chuyển lỗ:
 - DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.
- Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 Ví dụ: Công ty CP Nội Thất Ngọc Châu năm 2015 lỗ là 20 triệu, năm 2016 lãi 22 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 20 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2016.
 - Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:
Nợ 4211: 20 triệu
      Có 4212: 20 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 22 triệu
     Có 4212: 22 triệu
 Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 VD2: Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Tân Đức năm 2015 lỗ 10 triệu, năm 2016 lãi 5 triệu đồng thì:
  + Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2016.
  + Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2015 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.
 - Cách hạch toán đầu năm:
Nợ 4211: 10 triệu
       Có 4212: 10 triệu
- Cuối năm:
Nợ 911: 5 triệu
      Có 4212: 5 triệu
 Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:
 - Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN
Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.

Lưu ý: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.
(sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
- Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

 

Xem thêm : Doanh nghiệp được phép lỗ mấy năm từ 2021 ?

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo