HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại mới nhất 2018


Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại theo mẫu tại thông tư 39/2014/TT-BTC và cách viết hóa đơn GTGT hàng bán bị trả lại

Khi doanh nghiệp bán hàng cho khách nhưng vì một lý do nào đó như hàng kém chất lượng, không đúng mẫu mã,..dẫn đến khách hàng trả lại hàng

Vậy xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại như thế nào ?

cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại

Có 2 trường hợp cụ thể xảy ra dưới đây

I/ Trường hợp khi trả lại hàng hóa cho bên bán người mua phải xuất hóa đơn trả lại hàng:

Áp dụng theo điểm 2.8 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC người mua hàng sẽ phải:

-Lập hóa đơn trả lại hàng ( một phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)

-Ghi rõ số lượng, giá trị, tiền thuế trả lại

-Ghi rõ lý do trả lại hàng

-Trường hợp bên mua không có hóa đơn, thì hai bên lập biên bản trả lại hàng, đồng thời trả lại hóa đơn cho bên bán

Ví dụ: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại như sau

- Ngày 8/01/2018, Công ty cổ phần Nhất Nam Hà Nội xuất hóa đơn GTGT bán cho Công ty Kế Toán Hà Nội 100 chiếc áo phao Nữ với đơn giá là 300k/chiếc.

- Ngày 12/01/2018, Công ty Kế Toán Hà Nội phát hiện ra hàng không đúng chất lượng. Trả lại toàn bộ số hàng đã mua ngày 8/01/2018.

Khi thực hiện trả lại hàng, Công ty Kế Toán Hà Nôi xuất hóa đơn trả lại hàng như sau:


                     Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                             Ký hiệu: AA/15P

                                                             Liên 1: Lưu                                                  Số: 0000001  
Ngày 12 tháng 01 năm 2018

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0025638974

Địa chỉ: Số 4 Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: ................................................. Số tài khoản........

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Mai Liên

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Nhất Nam Hà Nội

Mã số thuế: 0004325456

Địa chỉ: 11 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hình thức thanh toán: ....................................... Số tài khoản………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Áo phao Nữ

Chiếc

100

300.000

30.000.000

 

(Xuất hàng trả lại do do không đúng chất lượng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                                30.000.000

Thuế suất GTGT: 10 %  , Tiền thuế GTGT                                                              3.000.000

Tổng cộng tiền thanh  toán:                                                                                    33.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Nguyễn Mai Liên

 
 

 

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại)

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại:

1. Trường hợp chưa kê khai thuế hàng hóa trả lại

Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và không phải kê khai thuế.

Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không kê khai thuế

 2 Trường hợp đã kê khai thuế hàng hóa trả lại

Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.

 Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán kê khai:

-Giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra

Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua kê khai:

-Giảm doanh thu mua hàng và thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn trả  lại hàng

-Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ  hóa đơn trả lại hàng

 

II/ Xử lý trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn:

- Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), cụ thể:

+ Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

+ Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:

Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.

- Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Trường hợp kê khai không đúng theo quy định, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

(Theo Công văn số 84288/CT-HTr ngày 29/12/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế trả lời vướng mắc liên quan đến cách xử lý hóa đơn khi người mua trả lại hàng hóa)

Ví dụ trường hợp xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn:

Ngày 5/5/2017, Công ty TNHH Thành Gia Luật xuất bán hàng cho bà Nguyễn Thị Xuân Thương, với hóa đơn như sau:

hướng dẫn cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lời

 

Ngày 10/5/2017, bà Thương phát hiện màn hình bị mờ, bà Thương trả lại màn hình, 2 bên thực hiện: Lập Biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn như sau:

cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại

Xem Thêm Bài: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo