HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chế độ đặc biệt dành cho giáo viên thể dục 2021


Do thường xuyên phải giảng dạy ngoài trời, công việc của giáo viên thể dục sẽ có phần vất vả, thiệt thòi hơn giáo viên các bộ môn khác. Vậy chế độ cho giáo viên thể dục có gì đặc biệt?

Chế độ đặc biệt dành cho giáo viên thể dục 2021

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền

Tại Điều 3 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định:

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Như vậy, giáo viên thể dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được trả thêm 1% mức lương tối thiểu chung cho mỗi tiết dạy thực hành. Đồng thời, chế độ bồi dưỡng bằng tiền sẽ được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng (theo điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định 51).

Chế độ trang phục

Chế độ trang phục của giáo viên thế dục được quy định tại Điều 4 Quyết định 51 năm 2012, cụ thể:

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Theo quy định trên, không chỉ giáo viên chuyên trách môn thể dục mà cả giáo viên môn học khác kiêm nhiệm dạy thể dục cũng được cấp phát trang phục thể thao. Tuy nhiên, chế độ trang phục của giáo viên kiêm nhiệm dạy thể dục chỉ bằng một nửa so với giáo viên thể dục chuyên trách.

Về phương thức thực hiện, Điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định 51 quy định, chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Ngoài ra, cũng theo Điều 5 Quyết định 51, nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ chế độ trang phục và cả chế độ bồi dưỡng bằng tiền được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tư thục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này.

 

Giáo viên thể dục kiêm nhiệm công việc chuyên môn được giảm tiết dạy

Theo Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần.

Trong đó, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn tại Điều 8 Quy định ban hành kèm Thông tư 09, sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

- Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

Như vậy, nếu giáo viên thể dục ngoài giảng dạy còn kiêm nhiệm thêm các công việc chuyên môn khác thì sẽ được giảm định mức tiết học theo quy định này.

 

 

Xem thêm :  Phụ cấp đứng lớp của giáo viên hợp đồng 2021 

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo