HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chi hoa hồng mô giới cho người nước ngoài có chịu thuế TNCN


Chi hoa hồng mô giới cho người nước ngoài có chịu thuế TNCN - Quy định về các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Chi hoa hồng mô giới cho người nước ngoài có chịu thuế TNCN là câu hỏi của nhiều bạn thắc mắc khi gặp phải vấn đề này

chi hoa hồng mô giới cho người nước ngoài có chịu thuế TNCN

Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), mảy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dân), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thê kềm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cảo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bản hàng hỏa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;… ”

Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định

“Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải sinh trong lãnh thổ Việt Nam. ”

Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN cho người nước ngoài như sau

“ Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập ”

Chốt lại chúng ta cần nắm vững 2 vấn đề sau:

 Đối tượng phải nộp thuế TNCN:

 Cá nhân cư trú và có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 Cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

 Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Đối tượng không phải nộp thuế TNCN:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

 - Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

 - Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

 - Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;…”

  Kết luận

 Cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài, cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài, thì thu nhập của cá nhân không cư trú này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Doanh nghiệp chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới.

Trên là bài viết Chi hoa hồng mô giới cho người nước ngoài có chịu thuế TNCN  ? vậy còn đối với người việt nam thì như thế nào mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng mô giới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo