HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chi phí thuê nhà làm văn phòng dưới 100 triệu /năm 2021


Khoản chi phí tiền thuê nhà thường là 1 khoản lớn nhưng làm sao để đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý hợp lệ ? 

Chi phí thuê nhà làm văn phòng dưới 100 triệu /năm 2021                

- Để khoản chi phí tiền thuê nhà là chi phí hợp lý thì bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Trường hợp tổng tiền thuê nhà < 100tr/năm:
Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014

Theo điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
 -Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.
- Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (Như vậy là không có hóa đơn).
- Chủ nhà chỉ phải nộp tiền thuế môn bài: 1 triệu/năm.

                       + Thời hạn nộp thuế môn bài sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

                       + Nếu là 6 tháng đầu năm: Nộp 1 triệu đồng

                   + Nếu là 6 tháng cuối năm: Nộp 500.000 đồng
Như vậy: Nếu DN bạn đi thuê nhà mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng: Thì không cần phải có hóa đơn, nhưng bạn phải làm bộ hồ sơ gồm : 
                       - Hợp đồng thuê nhà công chứng
                      - Biên bản bàn giao
                     - Phiếu chi
                     - Chứng từ thanh toán (Không nhất thiết phải chuyển khoản cũng được theo điểm 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96)
                     - CMT photo của chủ nhà công chứng
                    - Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

- Bảng kê 01/TNDN: Lập khi nào trả tiền thuê nhà, và lưu tại DN (Trên đó phải có chữ ký của GĐ hoặc người được ủy quyền)

Ví dụ: Công ty TNHH và Dịch vụ vận tải Phúc Thịnh ký hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng với bà Trần Thị Oanh trong thời gian 02 năm - tính theo 12 tháng liên tục - với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà của Bà Trần Thị Oanh được xác định như sau:
Bà Trần Thị Oanh cho thuê nhà với doanh thu cho thuê là: 8 triệu đồng / 1 tháng , dưới  100 triệu đồng / năm. Như vậy, Bà Trần Thị Oanh  không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà. Mà chỉ phải nộp thuế môn bài cụ thể như sau:

  • Năm 2015: Cho thuê từ Tháng 10 đến hết tháng 12 (Tức là dưới 6 tháng): Nộp thuế môn bài 500.000 đồng
  • Năm 2016:  Cho thuê  đủ 12 tháng: Nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng
  • Năm 2017: Từ tháng 1 đến hết tháng 9 ( Tức là trên 6 tháng ): Nộp thuế môn bài: 1.000.000 đồng.

 

Xem thêm : Các yếu tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo