HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chia Lợi Nhuận Sau Thuế Có Phải Nộp Thuế TNCN


Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN và lợi tức, cổ tức nhận được đã bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp rồi thì có bị tính thuế thu nhập cá nhân nữa hay không

chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

Định nghĩa lợi nhuận sau thuế là gì:

Lợi nhuận sau thuế hay còn được gọi là lãi ròng: Là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp

Vậy Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN không ?

Câu trả lời là Có, nhưng áp dụng trong tình huống nào:

Theo khoản 3, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Thì phần Chia lợi nhuận sau thuế như cổ tức, lợi tức thuộc thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mặt khác: Theo khoản 6, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định.

“6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.””

Chốt lại là: Phần lợi tức được chia do góp vốn vào các loại hình công ty phải tính thuế TNCN ngoại trừ phần lợi tức của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ.

Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN?

=> Câu trả lời là CÓ (Ngoại trừ Công ty tư nhân và Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ).

CÁCH HẠCH TOÁN:

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  – Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu:

      Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chưa trả).

  – Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận.

      Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Có các TK 111, 112,… (số tiền thực trả).

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN:

Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN ? Và Cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào

căn cứ cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn ta có  cách thuế TNCN đối với lợi nhuận được chia sau thuế như sau:

  – Mức thuế suất: Áp dụng mức thuế suất toàn phần 5%.

  – Thời điểm để xác định thu nhập chịu thuế: là khi cá nhân nhận được khoản thu nhập từ lợi nhuận được chia sau thuế. 

  – Công thức tính thuế TNCN từ lợi nhuận được chia là:

Thuế TNCN = Lợi nhuận được chia sau thuế  x 5%.

Hocketoan.org chúc các bạn thành công !

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo