HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế TNCN


Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế TNCN Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế TNCN

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, có quy định:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công hàng tháng là khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Và Thông tư cũng quy định:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động

Tại Điều 90 Bộ luật lao động 2012, có quy định:

. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không phải là pháp nhân và theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Và theo quy định thì khoản thu nhập từ việc quản lý doanh nghiệp tư nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân do chính họ làm ra thì đó không phải là thu nhập từ tiền lương tiền công mà khoản thu nhập của doanh nghiệp tư nhận, khoản thu nhập đó phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2 Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2008 quy định:

"Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: (a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; (b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; (c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; (d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; (đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập."

Từ quy định trên của pháp luật: Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, gồm cả Doanh nghiệp tư nhân. Do đó, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác ngoài thu nhập tại Doanh nghiệp tư nhân của mình.

=> Vậy nên, thu nhập hàng tháng phát sinh từ việc quản lý doanh nghiệp tư nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhưng những khoản thu nhập phát sinh khác thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân đó vẫn phải chịu thuế TNCN.

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo