HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chuyển địa điểm mà không thay đổi Cơ quan thuế quản lý 2021


Chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh thì việc đóng thuế có thay đổi gì không để tiện nhất cho doanh nghiệp ? Và hóa đơn thay đổi địa chỉ có hợp lệ không ? nếu không thì phải làm như thế nào ? KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn như sau : 

 

Chuyển địa điểm mà không thay đổi Cơ quan thuế quản lý 2021

1.1. Về thủ tục thuế: 

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận, huyện --> không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trường hợp này công ty chỉ cần làm chỉ cần làm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, không phải làm con dấu mới và không cần làm thủ tục chuyển địa điểm trong trường hợp này với Cơ quan thuế.

1.2. Vấn đề hóa đơn:

Doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành cũ và thực hiện đóng dấu vuông đỏ trên đó có thông tin địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn nhưng không được che các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn.

Sau đó, kế toán tiến hành thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC ở mẫu 3.13 phụ lục TT39/2014/TT-BTC) gửi cho Cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp.

2. Chuyển địa điểm dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý:

- Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. 

--> Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh, con dấu của Công ty --> Doanh nghiệp vừa thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế vừa thực hiện thủ tục thay đổi trên cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2.1. Thủ tục về thuế:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục ở cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi và nơi chuyển đến, cụ thể như sau: 

a. Với cơ quan thuế chuyển đi: Hồ sơ nộp lên Cơ quan thuế bao gồm: 

-  Tờ khai điều chỉnh thuế (Mẫu 08-MST thông tư 95/2016/TT-BTC)

-  Sau khi các bạn nộp mẫu 08-MST, bên Cơ quan thuế sẽ liên hệ với Doanh nghiệp bạn để làm thủ tục chốt thuế. Sau khoảng 10 ngày làm việc Cơ quan thuế chuyển đi sẽ tiến hành đối chiếu nghĩa vụ nộp thuế đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp thực hiện xong các nghĩa vụ về thuế, khoản nợ thuế & các thủ tục thuế liên quan tại cơ quan thuế cũ trước khi chuyển đi (theo quy định tại khoản 2  Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ). Sau khi thực hiện xong, cơ quan thuế trả doanh nghiệp 01 bản Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST (phụ lục thông tư 95/2016/TT-BTC) đồng thời gửi 01 bản cho cơ quan thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Lưu ý kế toán

Các bạn kế toán muốn thủ tục về thuế nơi chuyển đi được thực hiện nhanh gọn thì cần tự thực hiện việc rà soát các nghĩa vụ thuế, khai thuế trước khi gửi thông báo cho cơ quan thuế nơi chuyển đi bao gồm: tờ khai các tháng/quý, các loại thuế, các khoản phạt chậm nộp, lãi chậm nộp…nếu phát hiện doanh nghiệp mình chưa hoàn thành thì phải hoàn thành nghĩa vụ thuế thì mới được chuyển sang địa chỉ mới.

b. Đối với Cơ quan thuế chuyển đến

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến trước khi thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp mới. 

Cơ quan thuế của nơi chuyển đến sẽ căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa điểm trụ sở (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới) và cập nhật trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp quản người nộp thuế mới. 

2.2. Về hóa đơn:

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn cũ hoặc có thể thực hiện đặt in và thông báo phát hành mới để sử dụng, các thủ tục cụ thể như sau:

 

Cơ quan thuế chuyển đi

Cơ quan thuế chuyển đến

Vẫn sử dụng hóa đơn cũ

-  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC và phụ lục bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu 3.10 (phụ lục 2, thông tư 39/2014/TT-BTC) .

 

-  Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC ở mẫu 3.13 phụ lục TT39/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế chuyển đến.

-  Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 2, thông tư 39/2014/TT-BTC).

-  Đồng thời đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn.

Đối với trường hợp không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ

Thực hiện thủ tục hủy hóa đơn và nộp thông báo kết quả hủy kèm theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Sang địa chỉ trụ sở mới tiến hành đặt in hóa đơn và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới với Cơ quan thuế chuyển đến.

 

LƯU Ý: Sau khi đã hoàn thành thủ tục với Sở kế hoạch và đầu tư, Cơ quan thuế quản lý xong, để nộp tờ khai thuế qua mạng cho Cơ quan thuế chuyển đến thì chúng ta liên hệ với nhà cung cấp chứng thư số nhờ họ cập nhật lại TOKEN để chúng ta có thể nộp các tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý mới. 

Đồng thời thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh với các bên liên quan như: nhà cung cấp, ngân hàng, và làm thủ tục chuyển sang Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đặt địa chỉ kinh doanh mới và đăng các thông tin thay đổi lên website doanh nghiệp.

 

 

Xem thêm :  Bù trừ công nợ có được tính vào chi phí hợp lý không 2021 ?

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo