HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không 2021 ?


Khi Công ty chuyển đổi loại hình nhưng không thay đổi tên và mã số thuế thì công ty có phải quyết toán thuế không? KẾ TOÁN MINH VIỆT  xin chia sẻ với bạn đọc bài viết: Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không để bạn đọc nắm được.

Chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không 2021 ?

Câu hỏi:

Công ty chuyển từ TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế thì có phải làm quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi không?

Trả lời:

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Theo quy định trên công ty bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên sang Công ty TNHH một thành viên nhưng không thay đổi tên, mã số thuế, tức là công ty mới tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi, nên công ty bạn không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, công ty bạn chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

 

 

Xem thêm : Thời gian thử việc được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không 2021 ?

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo