HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm 2020


Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm 2020 hướng dẫn quy trình làm lại và nộp lại BCTC 

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm 2020

 

CÔNG TY XXX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

19/2020/CV-XXX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

(V/v nộp lại Báo cáo tài chính năm 2019)

 

Kính gửi : Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng

Đơn vị: Công ty XXX

Địa chỉ:

MST:

 

Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2018 sang đầu năm 2019 Cty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2019, vì vậy kế toán Công ty XXX đã xem lại số liệu năm 2019 để rà soát, kiểm tra lại từ đầu thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau:

 

            Do phần mềm kế toán nhảy sai số học nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là: 982.000.000 đồng không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách. Trên sổ sách số dư đầu kỳ là: 985.000.000 đồng, cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU. (số dư cuối năm 2018 của Điều hòa SAMSUNG 9000PTU chuyển sang là 228.311.663 nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành 178.976.616 đồng), làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2019 nói chung

 

            Do hạch toán sai tài khoản mua Chuột không dây Genius Traveler 6000Z, kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá, nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm 400.000 đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 400.000 đồng.

 

Trên đây là biên bản giải trình của Công ty XXX về việc thay thế báo cáo tài chính năm 2019 đã nộp ngày 31 tháng 03 năm 2020 bằng một báo cáo tài chính mới sau khi đã điều chỉnh lại những sai sót trên.

 

Trân Trọng!

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

Nơi Nhận:

Người đại diện theo pháp luật

   - Như trên

(Ký, họ tên và đóng dấu)

   - Văn Phòng

 

Trên là mẫu công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm 2020, bạn nào có nhu cầu gửi email vào gianghtdn@gmail.com mình sẽ gửi lại nhé


Xem thêm bài viết:

5 chế độ kế toán áp dụng hiện nay

⇒ Mẫu hợp đồng mượn nhà năm 2020

⇒ Gia sư kế toán tại nhà - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu dạy cấp tốc lên BCTC

⇒ Học kế toán online - Học trực tuyến với kế toán trưởng trên 10 năm KN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo