HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa dịch vụ


Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa dịch vụ có gì khác với những loại thuế khác. Đối tượng nào sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này

Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là một loại thuế gián thu gống các loại thuế khác nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt có những đặc điểm riêng giúp chúng ta phân biệt.

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa dịch vụ

1, Thuế tiêu thụ đặc biệt có tính chất gián thu.

Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa là người trực tiếp trả tiền thuế này thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ

Như vậy, người sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ sẽ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản thuế này được chuyển vào giá bán sản phẩm và chuyển sang cho người tiêu dùng gánh chịu.

2, Sự khác biệt giữa thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế tiêu dùng nhưng khác với thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp, chỉ bao gồm một số hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước cần điều tiết.

3, Mức thuế suất

Thuế tiêu thụ đặc biệt thường có mức thuế suất cao nhằm điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, thông qua đó nhằm điều tiết một phần thu nhập của những người tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ này.

Do đối tượng của Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ áp dụng với một số hàng hoá, dịch vụ nên các nước thường áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao để hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng qua đó cũng điều tiết một phần thu nhập của những người tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ có thu nhập cao, đảm bảo công bằng xã hội.

4, Thuế tiêu thụ đặc biệt được nhà nước thu tại đâu

thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thu ở khâu sản xuất hoặc khâu nhập khẩu, cung ứng hàng hoá dịch vụ. Khi hàng hoá và dịch vụ này chuyển qua khâu lưu thông thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo