HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Danh sách mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế


Danh sách mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo thông tư 166/2013/TT-BTC mới nhất hiện nay

MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Số trang

I - Mẫu biên bản

01/BB

Biên bản vi phạm hành chính về thuế

 

02/BB

Biên bản giải trình (áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)

 

03/BB

Biên bản làm việc

 

04/BB

Biên bản chứng nhận

 

05/BB

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

II - Mẫu quyết định

01/QĐ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 

02/QĐ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

03/QĐ

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

04/QĐ

Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

05/QĐ

Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần.

 

06/QĐ

Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

 

07/QĐ

Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt)

 

08/QĐ

Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

09/QĐ

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 

10/QĐ

Quyết định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

11/QĐGQ

Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo