HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Điều Kiện Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào Mới Nhất Năm 2019


Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất năm 2019 được hướng dẫn tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 173/2016/TT-BTC.

Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì cần phải hiểu rằng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì trước hết số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phải tuân thủ các NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (được quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
 
Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhé!
 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thứ nhất:
– Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
– Đối với hàng  nhập khẩu: Phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.
Như vậy ta có thể thấy rằng thời điểm để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu là khi nộp tiền thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước.
 
Để hiểu rõ hơn các bạn xem thêm bài viết:  Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.
 
2. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thứ 2 là phải có CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 TRIỆU đồng trở lên.
* Đối với các trường hợp:
 – Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.
 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng (theo giá đã có thuế GTGT)
 –  Nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
Thì sẽ không cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Vậy một câu hỏi đặt ra ở đây là: Như thế nào là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào??
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.
điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2019

Các trường hợp thanh toán không dùng tiên mặt khác đê khấu trừ thuế GTGT đâu vào gồm:

  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức hanh toán bù trừ giữa giá trị mua vào và giá trị bán ra, vay mượn hàng được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. Đối với trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng bằng văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên vay đối với khoản vay bằng tiền (bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua hoặc người bán nhờ người mua chi hộ).
  • Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản và bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 triệu thì chỉ được khấu trừ thuế nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Trường hợp cuối cùng, hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì được khấu trừ.
3. Nếu TRONG CÙNG 01 NGÀY mua hàng hóa, dịch vụ của CÙNG 01 NHÀ CUNG CẤP nhiều lần mà tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua của các lần trong ngày TỪ 20 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
LƯU Ý: Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.
Như vậy, ta có thể nắm được có hai điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đã tuân thủ nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đó là:
  + Thứ nhất: Có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp; Đối với hàng hóa nhập khẩu thì cần phải có chứng từ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước (Trừ nhập khẩu hàng hóa, biếu tặng)
  + Thứ hai: Đối với giá trị hàng hóa (mua theo từng lần hoặc trong ngày mua nhiều lần của cùng 1 nhà cung cấp) nếu > 20.000.000 đồng thì phải THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.
 
Cơ sở pháp lý về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 – Khoản 10, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015.
 – Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016 (Có hiệu lực thi hành ngày 15/12/2016).
 
Lưu ý đối với điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
Trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp/.
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo