HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Doanh nghiệp có xuất được hóa đơn nhân công không?


Hóa đơn nhân công là khoản chi phí thường xuyên mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng. Vậy khi nào thì doanh nghiệp được xuất hóa đơn nhân công

Theo điều 7 của bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 quy định cụ thể về quyền của doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có nêu các điều khoản như sau:

“1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh…

3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng…”.

– Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm quy định về xuất hóa đơn nhân công tại doanh nghiệp tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 do Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung thêm điều khoản từ TT số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 quy định về hướng dẫn thi hành theo điều khoản ở Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và chiếu theo NĐ04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp có xuất được hóa đơn nhân công không?

Doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau:

a) Quy định sửa đổi và bổ sung thêm điểm b, của khoản 1 điều 16 đã bổ sung tại khoản 3 của điều 5 ở thông tư số 119/2014/ TT-BTC quy định cụ thể như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”.

Theo như điều khoản quy định ở trên thì công ty được quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và quy định ở khoản 1, điều 7 của luật doanh nghiệp quy định số 68/2014/QH13 nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng ký hợp đồng và giao khoán với khách hàng khi lập hóa đơn của công ty phải nêu rõ tên hàng hóa và dịch vụ phát sinh theo đúng như quy định ở hợp đồng đã ký

Như vậy: Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn nhân công tuy nhiên phải theo đúng nội dung quy định là doanh nghiệp đó có thực hiện kinh doanh lĩnh vực và ngành nghề đó.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo