HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Doanh Nghiệp Tạm Ngừng Kinh Doanh Có Phải Nộp Thuế Môn Bài


Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài ?

Trường hợp nhiều doanh nghiệp sắp giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh thắc mắc rằng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài ?

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài

Theo khoản 3 điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ tài chính:

"3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm."

NHƯ VẬY:

- Nếu tạm ngưng kinh doanh cả năm thì Không phải nộp thuế môn bài

- Nếu tạm ngưng kinh doanh không trọn năm thì Phải nộp lệ phí môn bài.

Ví dụ minh họa doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài:

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A, nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận cho tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/05/2018 đến ngày 30/04/2019 (lần tạm ngừng đầu tiên)

-Năm 2018 đương nhiên là Doanh Nghiệp A phải nộp thuế môn bài cả năm 2018, còn năm 2019 thì phải xác định tiếp như sau.

Ví dụ 2: Trước thời điểm 15/04/2019 (15 ngày trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất kết thúc) doanh nghiệp A nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh (lần 2), và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận cho tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/05/2019 đến ngày 30/04/2020; như vậy doanh nghiệp A được coi là tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch (2019), sẽ không phải nộp thuế môn bài;

-Nếu doanh nghiệp A không thực hiện việc nộp hồ sơ trước ngày 15/04/2019 (15 ngày trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất kết thúc), mà nộp vào ngày 17/04/2019, thời gian tạm ngừng lần 2 từ ngày 02/05/2019 đến 28/04/2020; trong trường hợp này doanh nghiệp A có 1 ngày hoạt động tại năm 2019 đó là ngày 01/05/2019; doanh nghiệp A thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài cả năm 2019, và phải kê khai thuế Q2/2019, và kê khai quyết toán thuế năm 2019

Ví dụ 3: Doanh nghiệp B, ngày 01/12 năm 2018 nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 (cả năm dương lịch)-Doanh nghiệp B không phải nộp thuế môn bài 2019

Xem thêm: Mức đóng thuế môn bài năm 2019

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo