HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đối Tượng Của Hạch Toán Kế Toán Trong Doanh Nghiệp


Đối tượng của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bao gồm những đối tượng nào đặc điểm của đối tượng hạch toán kế toán được khái quát qua 4 điểm dưới đây

Để nghiên cứu quá trình tái sản xuất, hạch toán kế toán tiến hành nghiên cứu sự hình thành và vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể. Bởi vì, bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức hay thậm chí một cá nhân nào muốn tiến hành kinh doanh cũng đòi hỏi cần phải có một lượng vốn nhất định.

Lượng vốn đó biểu hiện dưới dạng vật chất hay phi vật chất và được đo bằng tiền gọi là tài sản. Mặt khác, vốn của doanh nghiệp lại được hình thành (tài trợ) từ nhiều nguồn vốn khác nhau gọi là nguồn vốn. Có thể khái quát đặc điểm của đối tượng hạch toán kế toán qua các điểm sau:

đối tượng của hạch toán kế toán

Một là, hạch toán kế toán nghiên cứu các yếu tố của quá trình tái sản xuất trên góc độ vốn. Việc nghiên cứu vốn trong mối quan hệ giữa hai mặt giá trị tài sản và nguồn vốn là đặc trưng nổi bật của đối tượng và hạch toán kế toán

Hai là, hạch toán kế toán không chỉ nghiên cứu vốn ở trạng thái tĩnh mà còn nghiên cứu ở trạng thái động trong quá trình kinh doanh. Nghiên cứu sự vận động liên tục của vốn trong quá trình kinh doanh và hoạt động của các đơn vị cụ thể là đặc trưng riêng có của hạch toán kế toán

Ba là, trong quá trình kinh doanh của các đơn vị, ngoài các mối quan hệ trực tiếp liên quan đến vốn của các đơn vị, còn phát sinh cả những mối quan hệ kinh tế  - pháp lý ngoài vốn của đơn vị như sử dụng tài sản thuê ngoài, nhận vật liệu gia công, thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng kinh tế, liên kết kinh tế,.. Những mối quan hệ kinh tế - pháp lý này đang đặt ra nhu cầu cấp bách giải quyết trong hệ thông hạch toán kế toán

Sau cùng, việc cụ thể hóa đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán chỉ có thể đạt được khi xác định rõ cả phạm vi biểu hiện của đối tượng này. Đó là trong phạm vi các đơn vị (đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp). Điều này có ý nghĩa lớn về nhiều mặt, đồng thời cho ra khả năng tổng hợp những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu quá trình tái sản xuất trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế

Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán kế toán, cần tiến hành phân loại vốn của doanh nghiệp theo hai hình thái biểu hiện là tài sản và nguồn vốn cùng với quá trình vận động của vốn trong kinh doanh

Trên đây Kế Toán Minh Việt đã chia sẻ Đối tượng của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích nhất đến các bạn. Xin cảm ơn

Bài viết tiếp theo: Các loại tài sản của doanh nghiệp

Bài viết trước: Các nguyên tắc kế toán và các khái niệm chung

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo