HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng đến 22 triệu/tháng


Trợ cấp thất nghiệp là một khoản tiền mà người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp rất quan tâm khi nghỉ việc. Vậy đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để được hưởng mức trợ cấp tối đa?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng đến 22 triệu/tháng

Mức trợ cấp tối thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động được xác định như sau:

* Người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa = 5 x Mức lương cơ sở

Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 của những người lao động này là :

5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng

* Người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa = 5 x Mức lương tối thiểu vùng

Trong đó, mức tối thiểu vùng năm 2021 vẫn được tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

- 4,42 triệu đồng/tháng: Áp dụng với doanh nghiệp thuộc Vùng I.

- 3,92 triệu đồng/tháng: Áp dụng với doanh nghiệp thuộc Vùng II.

- 3,43 triệu đồng/tháng: Áp dụng với doanh nghiệp thuộc Vùng III.

- 3,07 triệu đồng/tháng: Áp dụng với doanh nghiệp thuộc Vùng IV.

Tương ứng với đó, người lao động ở từng vùng sẽ được nhận mức trợ cấp thất nghiệp tối đa như sau:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp thuộc vùng:

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Vùng I

4,42 x 5 = 22,1 triệu đồng/tháng

Vùng II

3,92 x 5 = 19,6 triệu đồng/tháng

Vùng III

3,43 x 5 = 17,15 triệu đồng/tháng

Vùng IV

3,07 x 5 = 15,35 triệu đồng/tháng


Đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng trợ cấp tối đa?

Theo khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo công thức sau:

Trợ cấp thất nghiệp/tháng

=

60%

x

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

 

Có thể thấy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức cao thì tương ứng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ cao.

Theo Điều 58 Luật Việc làm năm 2013, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bị giới hạn mức đóng tối đa như sau:

- Người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng

- Người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng

Mỗi tháng, người lao động sẽ phải trích đóng vào Qũy bảo hiểm thất nghiệp 1% mức lương nói trên.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa, người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức sau:

Người lao động

Mức trợ cấp tối đa/tháng

Tiền lương trung bình đóng BHTN trong 06 tháng trước khi nghỉ

Số tiền phải đóng BHTN/tháng

Hưởng lương Nhà nước

7.450.000 đồng

12.417.000 đồng

124.170 đồng

Làm việc ở vùng I

22.100.000 đồng

36.833.000 đồng

368.330 đồng

Làm việc ở vùng II

19.600.000 đồng

32.667.000 đồng

326.670 đồng

Làm việc ở vùng III

17.150.000 đồng

28.583.000 đồng

285.830 đồng

Làm việc ở vùng IV

15.350.000 đồng

25.583.000 đồng

255.830 đồng

 

 

Trên đây là giải đáp về vấn đề đóng bảo hiểm thất nghiệp thế nào để hưởng trợ cấp tối đa. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ admin.

 

 

 

Xem thêm : Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được đóng BHXH tự nguyện 2021

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo