HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Download nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hộ


Download nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài định cư tại Việt Nam

Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, có hưởng tiền lương tại Việt Nam thì thuộc đối tượng tham gia BHYT. Mức đóng BHYT cho người lao động nước ngoài là 4,5% tiền lương, tiền công tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%. Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. 

download nghị định 143/2018/NĐ-CP

Theo nghị định 143/2018/NĐ-CP kể từ ngày 01/12/2018, người sử dụng lao động (bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động) hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau:
 
- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 
- 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
    Điều 14. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
 
    Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 của Nghị định này thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 89 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.
Download nghị định 143/2018/NĐ-CP:  Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo