HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Giáo viên được nâng lương trước hạn 2021


Sau một thời gian làm việc nhất định, giáo viên sẽ được xét nâng lương thường xuyên. Tuy nhiên, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giáo viên có thể được nâng lương trước hạn.

Giáo viên được nâng lương trước hạn 2021

Điều kiện nâng lương trước hạn :

Hiện nay, theo Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, thời gian giữ ngạch để nâng lương thường xuyên đối với giáo viên có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh là sau 3 năm (đủ 36 tháng).

Tuy nhiên, nếu đạt thành tích xuất sắc trong công việc, giáo viên có thể được xét nâng lương trước hạn.

Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, để được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng, giáo viên phải đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản. Cụ thể:

+Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

+ Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

+ Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Ngoài ra, giáo viên thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm sẽ do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số giáo viên trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Trong đó:

+ Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 10), cơ quan, đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

+ Đồng thời, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh 

Chế độ nâng lương trước hạn với giáo viên đã có thông báo nghỉ hưu

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 08, chế độ nâng lương trước thời hạn với giáo viên đã có thông báo nghỉ hưu được quy định như sau:

- Trường hợp giáo viên có thông báo nghỉ hưu trong thời gian giữ bậc đạt đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn như trên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

- Trường hợp giáo viên vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì giáo viên chỉ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

 

 

Xem thêm : Chưa chốt sổ ở công ty cũ có được đóng tiếp BHXH ở công ty mới 2021

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo