HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hạch toán chi phí tiền lương công ty vận tải theo thông tư 200


Hướng dẫn cách hạch toán chi phí tiền lương công ty vận tải theo thông tư 200 

  • Trích lương phải trả công nhân viên tháng …./ Năm….

Nợ TK 642: Chi BP quản lý

Nợ TK 622: Chi phí lương cho bộ phận điều xe

   Có TK 334: Lương phải trả- Lấy cột tổng cộng tiền lương ( Bao gồm cả tiền ăn ca, xăng xe, điện thoại)

  • Trích BH trừ vào chi phí của nhân viên thuộc bộ phận quản lý

Nợ TK 642

  Có TK 3383

  Có TK 3384

  Có TK 3389

  • Trích BH trừ vào Cp của nhân viên bộ phận lái xe: Vì bộ phận lái xe là người trực tiếp tạo ra giá thành của chuyến hàng vận chuyển do đó chi phí BH này được tính vào GT của các chuyến hàng

Nợ TK 622

 Có TK 3383

 Có TK 3384

 Có TK 3389

  • Trích Bh trừ vào lương của nhân viên

Nợ TK 334

  Có TK 3383

  Có TK 3384

  Có TK 3389

  • Nộp tiền Bảo hiểm

Nợ TK 3383

Nợ TK 3384

Nợ TK 3389

  Có TK 111.112: Căn cứ trên chứng từ chi BHXH

  • Chi tiền lương: Chi lương nên lưu ý là chi trước 31/3/N+ 1 trước khi QT thuế TNCN của năm cũ. Vì nếu chi sau thời gian đó thì chi phí lương không được tính vào chi phí QT TNCN năm N .

Nợ TK 334/ có TK 111 hoặc có TK 112.

Xem thêm bài: Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo