HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hình phạt chậm nộp thuế TNDN mới nhất


Doanh nghiệp đang thuộc đối tượng nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn đang cần thông tin về mức phạt cho hành vi nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Hình phạt chậm nộp thuế TNDN

Hình phạt mà cơ quan thuế áp dụng là xử phạt hành chính dưới đây là Cách tính tiền chậm nộp tiền thuế TNDN

Theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC)

- Với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 cho đến nay thì tiền chậm nộp được tính như sau:

Số tiền phạt

=

Số tiền thuế chậm nộp

x

0,03%

x

Số ngày chậm nộp

- Với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trước ngày 01/01/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:

+ Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày thì số tiền phạt được xác định bằng:

Số tiền phạt

=

Số tiền thuế chậm nộp

x

0,05%

x

Số ngày chậm nộp

+ Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày thì số tiền phạt được xác định như sau:

Số tiền phạt

=

Số tiền thuế chậm nộp

x

0,07%

x

Số ngày chậm nộp

-

90 ngày

Trường hợp 2: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 thì số tiền phạt được xác định bằng:

Số tiền phạt

=

Số tiền thuế chậm nộp

x

0,05%

x

Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Doanh nghiêp tự xác định số tiền chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền thuế: Số ngày nộp chậm tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Lưu ý: Doanh nghiệp được miễn giảm không tính thuế phạt khi:

  • Gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo