HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hồ Sơ Mua Chứng Từ Khấu Trừ Thuế TNCN Mới Nhất


Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN -  Hướng dẫn làm thủ tục để mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN:
1. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN ( mẫu số 17/TNCN- ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.)
2. Giấy phép ĐK Kinh doanh của công ty.
3. Giấy giới thiệu của cơ quan
4. Bản photo CMND của người xin cấp (có tên trong giấy giới thiệu). Kèm theo Chứng minh thư nhân dân bản chính để đối chiếu
 
Tất cả hồ sơ mang nộp ở Phòng ấn chỉ cục thuế.
- Sau đó sẽ được cấp 1 sổ ST 10 & 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế có 50 số, mỗi số có 2 liên: liên 1 : liên báo soát và lưu, liên 2 giao cho cá nhân được khấu trừ thuế.
hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
Kính gửi: …Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng..

 
1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…Công ty Bigworld....

 2. Mã số thuế:

0

1

5

8

7

9

1

2

2

2

       

3. Địa chỉ: 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
4. Số điện thoại: …0988043053…5. Số fax: 
6. Số tài khoản: ……….........7. Nơi mở tài khoản: ………

       Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).
       Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.
 

 

Hà nội, ngày 11 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 


Tải mẫu này tạiMẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chú ý: Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do Cơ quan thuế cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) ban hành kèm theo quyết định số 440/QĐ-TCT.

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo