HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không 2021


Hiện nay với những quy định về luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như những quy định về việc thanh toán các khoản tiền theo quy định cũng được đề cập nghiêm ngặt hơn. Không thể không nhắc đến về quy định mới về việc thanh toán hoá đơn. Cùng theo dõi bài viết giải đáp thắc mắc hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không

 

Hóa đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không 2021

Quy định về thuế GTGT khi thanh toán hoá đơn trực tiếp trên 20 triệu

 • Các loại hàng hoá, dịch vụ mua vào mỗi lần theo hoá đơn có giá trị hai mươi triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế GTGT. Nếu cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ không được khấu trừ. Những hoá đơn này kê khai vào danh mục hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hoá đơn, chứng từ mua vào hàng hoá, dịch vụ.
 • Trường hợp trong cùng một ngày, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của cùng một nhà cung cấp, mỗi lần dưới 20 triệu. Cuối ngày tổng giá trị lên trên 20 triệu thì chỉ được khấu trừ thuế đối với hoá đơn có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tham khảo các văn bản pháp luật được nêu dưới đây:

 • Căn cứ điều 15 TT số 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nội dung hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.
 • Căn cứ TT 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 sửa đổi, bổ sung Điều 15, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do BTC ban hành.

Quy định về thuế TNDN khi có hoá đơn trực tiếp trên 20 triệu

Những hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mỗi lần có giá trị từ 20 triệu trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, điều kiện tính chi phí hợp lý doanh nghiệp được xác định như sau:

 • Các khoản chi thực tế phát sinh phải có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các khoản chi mua hàng hoá, dịch vụ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mỗi lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp ngoại trừ theo điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

Tham khảo các văn bản pháp luật được nêu dưới đây.

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 9 NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về nội dung quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN ( luật có hiệu lực từ 15/02/2014 và được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi).
 • Căn cứ Điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 nội dung Hướng dẫn thi hành NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.
 • Căn cứ Điều 4 TT  96/2015/TT-BTC ngày 22  tháng 06 năm 2015 nội dung Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CỔ PHẦN.
 • Căn cứ luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế TNDN ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ 01/01/2014.

Hoá đơn trực tiếp trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?

Theo quy định về thuế TNDN, thuế GTGT nêu trên, thì:

 • Trường hợp hộ cá nhân đủ điều kiện mua hóa đơn trực tiếp ( còn gọi là hóa đơn thông thường) của cơ quan thuế  trực tiếp cấp bán hoặc tự đặt in nếu có giá trị thanh toán trên 20 triệu thì DN phải thanh toán bằng chuyển khoản thì mới được kê vào tính chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 • Đối với hàng hóa thuộc nông, lâm, thuỷ sản cho người dân trực tiếp sản xuất hay đánh bắt nuôi trồng thì phải có chứng từ TT chi tiền cho người bán kèm Bảng kê thu mua hàng hoá dịch vụ theo mẫu 01/TNDN do người đại diện pháp luật hoặc người uỷ quyền hợp pháp ký và chịu trách nhiệm.
 • Đối với trường hợp giao dịch mua bán với cá nhân, hộ cá nhân không kinh doanh thì bên Mua cũng phải TT chuyển khoản và tài khoản nhận TT của bên Bán phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, thoả mãn điều kiện đó thì bên Mua mới được tính chi phí thuế TNDN.
 • Hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt có giá trị trên 20 triệu thì tổng giá trị hoá đơn không được tính vào chi phí. Đồng thời, không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 • Đến kỳ quyết toán thuế TNDN năm, kế toán loại toàn bộ hoá đơn này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN.

 

 

Xem thêm :  DN vừa và nhỏ sẽ được giảm thuế suất xuống còn 17% 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo