HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách Lập Tờ Khai Thuế Môn Bài Mới Nhất Năm 2018


Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài - lệ phí môn bài mới nhất năm 2018 trực tiếp theo mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156 và trực tiếp trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài – lệ phí môn bài năm 2018 như sau:

Trước khi lập tờ khai thuế môn bài – Lệ phí môn bài các bạn cần năm các bậc thuế môn bài

- Xác định số thuế môn bài phải nộp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

 Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã Tiều mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

Xem đầy đủ các quy định mới về thuế môn bài tại: Mức đóng thuế môn bài năm 2018

Tải mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất: Mẫu tờ khai lệ phí môn bài

Tiếp theo dựa trên tờ khai thuế môn bài ban hành theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

Cách 1: Cách lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp sau đó gửi qua mạng

Dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế môn bài – lệ phí môn bài mới nhất năm 2018 như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

 

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

 

[04] Người nộp lệ phí: Công ty CP Tập đoàn Kế Toán Hà Nội

[05] Mã số thuế: 0103648057.......................................................................................

[06] Địa chỉ: Số 4 ngõ 322 Lê Trọng Tấn........................................................................

[07] Quận/huyện: Thanh Xuân………… [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội.........................

[09] Điện thoại:0988043053……… [10] Fax:… [11] Email: ketoanhanoinhung@gmail.com

[12] Đại lý thuế (nếu có): ...............................................................................................

[13] Mã số thuế: ................................................................................................................

[14] Địa chỉ: ......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: .......................................

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ...........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày .........................................

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

Công ty Cp Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội………

[22]

 2.400.000.000

 2.000.000

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

   

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 2.000.000

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Chi tiết về cách lập tờ khai thuế môn bài - lệ phí môn bài năm 2018 như sau

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài: VD: 2018

[02]  Lần đầu: Nếu DN kê khai lần đầu, bạn tích dấu “x” 

[03]  Bổ sung lần thứ: Bạn viết kê khai lần thứ mấy của DN trong trường hợp DN đã kê khai từ các năm trước rồi. Ví dụ: 2

[04] Người nộp thuế : Bạn ghi tên công ty nộp thuế. Ví dụ: Công ty A

Nếu DN có chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì chi nhánh của DN phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Doanh nghiệp.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp.

[07] Quận/huyện: ........... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty

[10] Fax: Ghi Fax của công ty [11] Email: mail của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.............. Bỏ qua

[13] Mã số thuế: ...........................................

[14] Địa chỉ:  .............................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:...............................ngày .............................

 

Chỉ tiêu [21]: khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có).

Các bạn sẽ tích vào chỉ tiêu này nếu trong đang làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới được thành lập như: địa điểm kinh doanh, chi nhánh... Còn nếu không các bạn bỏ qua.


Chỉ tiêu [22]

Cột (2): người nộp thuế môn bài. Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên.

Cột (4): vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0. Các bạn nhập số vốn điều lệ đã được đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh vào đây.

Cột (5): mức lệ phí môn bài. Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (4), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị:

VD: Vốn điều lệ là 1.800.000.000 là 2tr thì giá trị sửa chỉ là 2tr hoặc 1tr

Nếu công ty các bạn thành lập vào 6 Tháng cuối năm (tức là được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh từ ngày 1/7 trở đi (xem tại GP ĐKKD)) thì các bạn tiến hàng sửa số tiền tại cột 5 - Mức lệ phí môn bài thành 1/2 mức tiền mà phần mềm hiện thị.

Ví dụ: Như ở trong ảnh tờ khai lệ phí môn bài 2017 mà Công ty Kế Toán Hà Nội đang thực hiện bên trên là dành cho công ty đang thành lập vào tháng 8/2017 - Tức là thành lập vào 6 tháng cuối năm

Sau khi gõ vốn điều lệ 1,8 tỷ vào cột 4 -> Thì tại cột 5 : phần mềm sẽ tự động hiện thị ra số tiền 2.000.000 theo mức lệ phí môn bài tại NĐ 139. Nhưng vì thành lập 6 tháng cuối năm chỉ phải đóng 1/2 số tiền nên Kế Toán Hà Nội đã sửa số tiền 2.000.000 mà phần mềm hiện thị thành 1.000.000 theo đúng mức lệ phí mà KẾ TOÁN HÀ NỘI phải nộp

Chỉ tiêu [23]:

Cột (2): người nộp thuế môn bài. Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự.

Cột (4): vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng. Nhập dạng số không âm, mặc định là 0.

Cột (5): bậc môn bài. Mặc định bậc 4, ko sửa.

Cột (6): mức thuế môn bài. Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000  hoặc 500.000      

 

Cách 2: Cách lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK mới nhất

Ngoài ra hiện nay phần mềm HTKK cũng có hỗ trợ cách lập tờ khai thuế môn bài – lệ phí môn bài như sau:

Các bạn mở phần mềm HTKK, Chọn mục Phí - Lệ Phí => Rồi chọn: Tờ khai lệ phí môn bài - 01/MBAI

cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018

Sau đó vào “Hệ Thống” điền đầy đủ thông tin công ty

cách lập tờ khai thuế môn bài

cách lập tờ khai thuế môn bài

Sau khi điền xong thông tin công ty thì kích chuột vào “Ghi” ở góc phải phía dưới màn hình.
Chọn tờ khai thuế môn bài
cách lập tờ khai thuế môn bài

Chọn “Tờ khai thuế môn bài - 01/MAI” , điền năm, chọn tờ khai lần đầu nếu khai báo lần đầu, chọn tờ khai bổ sung nếu khai báo bổ sung

Sau đó điền các thông tin cần thiết
Công ty TNHH Thương Mại DCD có vốnđiều lệ là 9 tỷ thìđiền 9.000.000.000 (Vốn điều lệ phụ thuộc trên giấy phépđăng ký kinh doanh). Trường hợp công ty cóđơn vị trực thuộc thìđiền thêm vào. Sau khi điền vốnđiều lệ thì phần mềm tự cập nhật bậc thuế môn bài và mứcđóng. Điền xong thông tin thì ghi lại và kết xuất XML rồi nộp qua mạng.
cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2018

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo