HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong excel kế toán


Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong excel kế toán thông dụng hiện nay với mục đích làm tròn số thuận tiện trong việc tính toán

Ví dụ như lập bảng kê mua vào bán ra để kê khai thuế nhiều khi số tiền muốn làm tròn thì dùng hàm round là hợp lý nhất

cách sử dụng hàm round

    Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

    Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

    Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

    Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.

    Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.

    Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Ví dụ: Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong excel kế toán

Nếu ô B1 chứa 28,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân

Thì ta dùng công thức ROUND(B1,2)=28,78

Trên là hướng dẫn chi tiết các bạn

cách sử dụng hàm round trong excel kế toán

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo