HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn hạch toán mua hàng nhập kho đúng hóa đơn


Hướng dẫn hạch toán mua hàng nhập kho đúng hóa đơn, kế toán hạch toán với trường hợp DN mua hàng và nhập về kho hàng theo đúng số lượng trên hóa đơn

Hướng dẫn hạch toán mua hàng nhập kho đúng hóa đơn

hạch toán mua hàng nhập kho đúng hóa đơn

Trường hợp doanh ngiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nợ TK 1561: Giá trị hàng mua chưa có thuế GTGT.

Nợ TK 1331: Tiền Thuế GTGT được khấu trừ.

Có các TK 111, 112, 141, 331,… Tổng giá trị thanh toán hàng mua.

Trường hợp doanh ngiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nợ TK 1561: Trị giá hàng mua bao gồm cả thuế GTGT.

Có các TK 111, 112, 141, 331,… Tổng trị giá thanh toán hàng mua.

LƯU Ý:

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa nhập về nhập kho là thiết bị, phụ tùng thay thế hoặc có bao bì đi kèm tính tiền riêng.

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 1532: Giá mua Bao bì luân chuyển chưa có thuế GTGT.

Nợ TK 1534: Giá mua Thiết bị, phụ tùng thay thế chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 141, 331,… Tổng trị giá thanh toán.

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 1532: Gía mua Bao bì luân chuyển bao gồm cả thuế GTGT

Nợ TK 1534: Giá mua Thiết bị, phụ tùng thay thế bao gồm cả thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…Tổng giá trị thanh toán.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo