HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng 2021


Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in. Bài viết này Tin tức kế toán xin hướng dẫn các bước thực hiện thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

 

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng 2021

A. Cách nộp Thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu qua mạng

Cần chuẩn bị:

- Chữ ký số (Token)

- Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (XML)

- Hóa đơn mẫu và Quyết định được sử dụng hóa đơn SCAN -> đính kèm vào file Word.

Bước 1: Làm Thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK:

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Hóa đơn" -> "Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

- Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành:

- Sau khi đã nhập xong các bạn chọn: "Kết xuất XML" để có file chuẩn bị nộp qua mạng

Bước 2: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng:

- Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn (bằng trình duyệt: Internet Explorer)

- Tiếp đó, Đăng nhập MST của DN.

- Tích chọn -> "Tài khoản" -> "Đăng ký thêm tờ khai":

- Tiếp đó: Tích chọn "Thông báo phát hành hóa đơn" -> "Tiếp tục"

- Sau khi đã đăng ký xong -> Các bạn Nộp Thông báo phát hành hóa đơn:  

Vào mục "Nộp tờ khai" -> Tải lên -> Thực hiện thao tác như khi nộp Tờ khai thuế GTGT.

Bước 3: Nộp Hóa đơn mẫu qua mạng

- Trước khi nộp các bạn SCAN hóa đơn mẫu mà bên nhà in cung cấp và Quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế cấp cho DN, sau đó các bạn đính kèm trong File Word.

- Tiếp theo các bạn nộp bản Word đó qua mạng như sau:
 

+ Sau khi các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai các bạn vào mục "Tra cứu"  -> TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn:

- Đính kèm File Word vào Thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng:

- Tiếp theo các bạn chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp -> Ký nộp là xong.

Chú ý:

- Sau khi nộp xong thì 5 ngày sau các bạn kiểm tra trên website: tracuuhoadon xem đã được phát hành chưa.

+ Nếu các bạn thấy kết quả hóa đơn đã có đầy đủ thông tin (Được phép sử dụng)

+ Nếu chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để lên nộp trực tiếp cho Cơ quan thuế nhé.

- Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn thì DN phải lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn  gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày  và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

B. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015). 

- Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

         + Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)).

         + Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),

         +  Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

2. Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

3. Quyết định của cơ quan thuế về việc cho DN sử dụng hóa đơn đặt in (Khi DN nộp hồ sơ xin sử dụng hóa đơn đặt in, thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra và quyết định có được sử dụng hay không)

 

 

Xem thêm : Quy đinh làm tròn số trên hóa đơn 2021 

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo