HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn tính thuế tncn với cá nhân có 2 nguồn thu 2021


Cá nhân có 2 nguồn thu nhập tính thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN như thế nào? Đóng BHXH cho nhân viên làm 2 công ty như thế nào? Bài viết này KẾ TOÁN MINH VIỆT  xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

 

Hướng dẫn tính thuế tncn với cá nhân có 2 nguồn thu 2021

  Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:
 "1. Khấu trừ thuế
- Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công
b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện
khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
 ....
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ
hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
          Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
          Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."
 
Như vậy:
- Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
- Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).
 
VD1:
- Ông Nguyễn Văn Bình  ký hợp đồng > 3 tháng với Công ty TNHH Bình Viên và Công ty cổ phần cơ khí Bắc Việt. Thì Công ty TNHH Bình Viên và Công ty cổ phần cơ khí Bắc Việtkê khai, khấu trừ cho Ông Nguyễn Văn Bình  theo Biểu lũy tiến từng phần. Cuối năm Công ty TNHH Bình Viên và Công ty cổ phần cơ khí Bắc Việt cấp chứng từ khấu trừ thuế cho Ông Nguyễn Văn Bình  để Ông Nguyễn Văn Bình  tự đi quyết toán.
VD2:

- Bà Bùi Thị Xuân ký hợp đồng > 3 tháng với Công ty TNHH TM Ngọc Châu (thì Cty TNHH TM Ngọc Châu tính theo lũy tiến từng phần). Và ký < 3 tháng với công ty Cổ phần An Nam Bảo  mức lương là 3.000.000/tháng (Thì Công ty Cổ phần An Nam Bảo  phải khấu trừ 10%)

 

 

Xem thêm : Trùng số cmt khi đăng ký mã số thuế phải làm thế nào 2021 ?

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

  

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo