HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kê khai thuế gtgt theo quý hay tháng 2021


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng, theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC mới nhất hiện hành.

 

Kê khai thuế gtgt theo quý hay tháng 2021

Lưu ý: DN phải tự xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp, kê khai theo quý hay theo tháng.

 I. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng:

 1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

 Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

- Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng.

 Những Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

         Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

 Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

         Ví dụ 1:  Công ty TNHH Thiên An bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2015 thì năm 2015, 2016 kê khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2016 để xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2017.

          Ví dụ 2: Công ty CP Thiết bị điện Hưng Phát  bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2016.

 2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

- Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

- Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có Doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế.

 3. Thời kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

- Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

- Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

 II. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp:

 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

- Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

 Chú ý: Những Doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

- Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.

=> Những DN trên muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT để nộp cho cơ quan thuế.

- Những DN đang hoạt động: Chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

- Những DN mới thành lập: Chậm nhất là hạn nộp hồ sơ khai thuế kỳ đầu tiên.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo pp Khấu trừ gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

- Những DN mới thành lập.

- Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ

- Hộ, cá nhân kinh doanh.

 Hồ sơ khai thuế GTGT theo pp Trực tiếp:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Nếu là DN kinh doanh mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

 III. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT:

- Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

- Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.

 IV. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

- Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh).

 

 

 

Xem thêm : Phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo