HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại 2021


​Có nhiều thay đổi trong luật kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại 2021 . Cần làm gì để kịp thời bắt kịp những thay đổi đó , Kế toán Minh Việt luôn luôn cập nhật những sự thay đổi của luật kế toán Việt Nam cho bạn ! Ngoài ra Kế toán Minh Việt mở Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ ĐứcLớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh khai giảng liên tục ...

Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại

Trường hợp khi mua hàng phát sinh hàng kém chất lượng, doanh nghiệp yêu cẩu giảm giá đã được chấp thuận từ phía nhà cung câp hoặc trường hợp người mua hàng với khổi lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại:

+ Nếu giảm giá, chiết khấu thương mại được xác định ngay trên hóa đơn, tức là ngay khi mua doanh nghiệp đã được giảm trừ hoặc được chiết khâu thương mại, kế toán ghi nhận hàng mua là giá đã trừ phần giảm giá hoặc chiết khấu thương mại.

+ Nêu giảm giá, chiết khấu thương mại phát sinh sau khi lập hóa đơn, doanh nghiệp đã ghi hàng mua theo giá chưa trừ chiết khâu, khi nhận được chứng từ giảm giá, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả người bán

Nợ TK 111, 112, 138 (1388) (Trường hợp đã thanh toán tiền cho nhà cung cấp)

Có TK 156,157, 632 - Giá mua hàng hóa (hàng hóa được ghi nhận vào tài khoản nào khi giảm trừ ghi giảm trên tài khoản đó)

Có TK 133 - ThuếGTGT đầu vào.

Trường họp hàng đã mua và nhập kho nhưng do hàng kém chât lượng, sai hạp đồng nên doanh nghiệp xuất trả lại, căn cứ vào chứng từ kế toán ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả người bán

Nợ TK 111, 112, 138 (1388) (Trường hợp đã thanh toán tiền cho nhà cung câp)

Có TK 156, 157, 632 (Hàng hóa trả lại)

Có TK 133 - ThuếGTGT đầu vào.

 

Xem thêm : Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 2021

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo