HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong đơn vị tính thuế GTGT theo pp trực tiếp 2021


Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong đơn VỊ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các mặt hàng không chịu thuế GTGT 2021 như thế nào? hạch toán theo phương pháp nào nhanh chính xác nhất !

Mở lớp đào tạo kế toán nâng cao nghiệp vụ lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đứclớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh ( Khai giảng liên tục )

 

Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong đơn vị tính thuế GTGT theo pp trực tiếp 2021

So với trường hợp tính thuếGTGT theo phưong pháp khâu trừ, phương pháp này trị giá hàng hóa, vật tư mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán (Giá đã có thuê' GTGT), kế toán không sử dụng TK133.

* Kê'toán mua hàng theo phương thức lấy hàng

  • Khi mua hàng về nhập kho, hàng nhập kho đủ, dựa vào chứng từ kê'toán ghi:

Nợ TK156 (1561) - Giá mua hàng hóa

Có TK111,112,141, 311, 331 (tổng giá thanh toán).

  • Trường hợp mua hàng hóa có bao bì đi kèm tính giá riêng, khi nhập kho, ghi:

Nợ TK153 (1532) - Công cụ, dụng cụ

Có TK 111,112,113, 311, 331... (Tổng giá thanh toán của

bao bì).

  • Trường hợp bao bì kèm theo không tính giá riêng phải trả lại cho người bán, trị giá bao bì kèm theo hàng hóa được theo dõi trên phần thuyết minh

Đổng thời số tiền ký cược về trị giá bao bì theo yêu cầu của

người bán, ghi:

Nợ TK 244 - Số tiền ký cược ngắn hạn

Có TK 111,112, 331... (SỐ tiền ký cược theo yêu cầu của

bên bán).

  • Nêu doanh nghiệp đặt trước tiền mua hàng cho người bán, khi ứng tiền kế toán ghi:
     

Nợ TK 331 - Phải trả người bán

Có TK m, 112, 311... (Số tiền đặt trước).

  • Khi người bán chuyển hàng đến cho đơn vị, hàng được nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK156 (1561) - Giá mua hàng hóa

Nợ TK153 (1532) - Công cụ dụng cụ

Có TK 331 (Tổng giá thanh toán của hàng hóa và bao bì).

  • Khi mua hàng, phát sinh chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho..., kế toán ghi:

Nợ TK156 (1562) - Chi phí thu mua

Có TK111,112, 311 (SỐ chi phí thu mua đã thanh toán) Có TK 331 (SỐchi phi thu mua chưa trả).

 

Xem thêm : Kế toán chiết khấu thương mại hàng mua trả lại 2021

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo