HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán thuế thực hành nghiệp vụ 2021


Kế Toán Minh Việt xin gửi các bạn kế toán viên bài tập mẫu nghiệp vụ kế toán nâng cao nghiệp vụ và phát hiện các lỗi sai sót  Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh và Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức  . Chúc các bạn thành công !

Kế toán thuế thực hành nghiệp vụ  2021

Trong quý n/N Công ty cổ phần Dịch vụ Thông tin và Công nghệ ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Ngày 15/4 Công ty CP Dịch vụ Thông tin và Công nghệ ABC mua 20 cuô'n tạp chí điện tử của Công Ty TNHH Thiên Long để xuất khẩu, theo hóa đon sô'0001569, ký hiệu AC/17P. Giá chưa thuếGTGT 18.0000.000 đổng/cuốn, thuếGTGT 10%. Hàng mua đã nhập kho đủ (phiếu nhập 012), công ty đã thanh toán toàn bộ lô hàng cho người bán qua TK ngân hàng VCB (giây báo có 00125 ngày 15/10).
 2. Ngày 20/4 công ty CP Dịch vụ Thông tin và Công nghệ ABC thực hiện ký quỹ cho ngân hàng VCB (theo giây báo có sô' 085 ngày 20/10) số tiền 2.500 USD để nhập khẩu 5.000 bộ sách ngoại văn của tập đoàn IGroup, đơn giá 2.38 USD/bộ (CIF Hải Phòng), tỷ giá thực tê'bán ra là 20.500 VND/USD, tỷ giá thực tế mua vào là 20.000 VND/USD, tỷ giá tính thuế là 21.000 VND/USD thuê' nhập khẩu phải nộp 20%, thuê' GTGT 10% (Invoice sô' IG16/ 3876RMN, ngày 20/4). Hàng về nhập kho đủ (Phiêu nhập kho PNK01). Công ty thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng sau khi nhận hàng tại cảng nhập và tiền thuê' qua TK ngoại tệ ngân hàng VCB (giây báo nợ 086 ngày 22/4).
 3. Ngày 30/4 công ty CP dịch vụ Thông tin và Công nghệ ABC xuất khẩu bán cho khách hàng X, 20 cuôh tạp chí điện tử mua ở nghiệp vụ (1) theo điểu kiện FOB Hải Phòng. Giá bán chưa thuế 1.000 USD/cuôh, thuê' xuất khẩu 10%, hóa đơn 0000195. Khách hàng chưa thanh toán. Công ty thực hiện nộp thuế qua TK ngân hàng VCB (giây báo nợ 087). Tỷ giá thực tế bán ra là
 1. VND/USD, tỷ giá thực tế mưa ra là 20.000 VND/USD, tỷ giá tính thuếlà 21.000 VND/USD
 1. Ngày 5/5 chuyển cho công ty CP XNK văn hóa phẩm (Đ/C 1B1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hổ Chí Minh) 70.875.000 VND và 15.000 USD; tỷ giá thực tếbán ra là
 1. VND/USD, tỷ giá thực tế mua vào là 21.000 VND/USD, tỷ giá tính thuế là 21.000 VND/USD. Để thực hiện nhập khẩu
 1. cuôh sách ngoại văn của tập đoàn IGroup, điều kiện CIF Hải Phòng, đơn giá 3USD/ cuôh, thuế nhập khẩu 10%, phí ủy thác nhập khẩu 5%
 1. Ngày 10/5 nhập kho lô hàng ủy thác nhập khẩu ở nghiệp vụ (4). Căn cứ vào hóa đơn GTGT sô' 003781 ký hiệu VHP/17K công ty đã thanh toán tiền hoa hổng ủy thác cho công ty CP XNK văn hóa phẩm qua TK ngân hàng VCB. Công ty đã nhập kho giá trị lô hàng theo hóa đơn GTGT số 003780 ký hiệu VHP/17K của công ty CP XNK văn hóa phẩm. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng về kho công ty thanh toán bằng tiền mặt (PC số 45, ngày 10/11) giá chưa thuế GTGT 3.000.000, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 57, số sen BZ/01, ngày 10/5 của công ty CP vận tải Mai Linh)
 2. Ngày 25/5 xuất kho (phiêu xuâ't kho PXK05) bán 5.000 cuổn sách ngoại văn nhập khẩu cho thư viện thành phô' Hải Phòng (theo hóa đơn 0000199). Giá bán chưa thuê GTGT 80.000 VND/cuốn, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyên lô hàng thanh toán bằng tiền mặt giá chưa thuếGTGT 2.500.OOOđ, thuếGTGT 10% (HĐ sô' 32, sô' seri FX/01-N của công ty TNHH vận tải Thảo Minh). Khách hàng đã ký nhận nợ.

30/11 nhận giây báo có của ngân hàng VCB khách hàng X thanh toán toàn bộ lô hàng xuất khẩu ở nghiệp vụ (3) (giây báo có số 90, ngày 30/11).

 1. Njjjày 5/6 mua 20.000 cuốn sách ngoại văn để xuât khẩu của công ty dịch vụ Bến Thành, MST 0301171827 theo hóa đơn GTGT số 0012578, ký hiệu AA/17P, đơn giá mua chưa thuếGTGT
 1. đổng, thuếGTGT 10%. Hàng mua nhập kho đủ (theo phiêu nhập kho PN 031 ngày 5/12). Công ty đã thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng qua TK ngân hàng VCB (giấy báo nợ 0122 ngày 5/12).
 1. Ngày 18/6, xuâ't kho 20.000 cuổn sách mua ở nghiệp vụ (7), ủy thác cho công ty CP XNK văn hóa phẩm xuảt khẩu bán cho khách hàng Scpous điều kiện FOB Hải Phòng, giá bán chưa thuê' GTGT 3USD/cuô'n tỷ giá thực tế bán ra là 22.500 VND/USD, tỷ giá thực tế mua vào là 21.000 VND/USD. Chi phí vận chuyên hàng tói cảng xuất giá chưa thuế GTGT 3.000.000V NĐ thuế GTGT 10% theo HĐ GTGT số 65, sô' seri BZ/01, ngày 18/6 của công ty CP vận tải Mai Linh. Phí ủy thác xuất khẩu 5%/tổng giá trị lô hàng xuất (tính theo giá FOB), thuế nhập khẩu 10%. Công ty nhận ủy thác đã kiểm kê và nhận đủ lô hàng.
 2. Ngày 25/6 nhận được giây báo có ngân hàng khách hàng Scpous đã thanh toán toàn bộ giá tĩị lô hàng xuât khẩu ở nghiệp vụ (8) qua TK ngân hàng VCB (giây báo có 92, ngày 25/12). Đồng thòi, công ty cũng thanh toán tiền thuế nhập khẩu và phí ủy thác cho công ty CP XNK văn hóa phẩm qua TK ngân hàng VCB (giây báo nợ 0123, ngày 25/12).

Lời giải Bài 2.

 

Xem thêm : Khai thuế hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo