HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khi nghỉ việc có phải trả lại thẻ BHYT không?


Người lao động sau khi nghỉ việc thì có phải hoàn trả lại bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp không bài viết dưới đây xin giải đáp câu hỏi này mời các bạn tìm hiểu

trả lại thẻ BHYT

Trường hợp phải trả lại thẻ BHYT

Quy định tại Điều 20 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, người tham gia BHYT sẽ phải trả lại thẻ BHYT trong 03 trường hợp:

- Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT;

- Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT;

- Cấp trùng thẻ BHYT.

Lưu ý: Trường hợp người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác thì thẻ đó sẽ bị tạm giữ cho đến khi chủ thẻ đến nhận lại và nộp phạt theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, khi nghỉ việc, người lao động có trách nhiệm trả lại thẻ BHYT cho doanh nghiệp, bởi lúc này, người lao động sẽ không tiếp tục tham gia BHYT tại đơn vị nơi mình làm việc.

Trường hợp cá nhân không trả lại thẻ BHYT ?

Theo Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện như sau:

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với người tham gia BHYT đang đóng BHYT và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

- Không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với người tham gia đã báo giảm đóng BHYT nhưng tại thời điểm khám, chữa bệnh thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng.

Do đó, trong trường hợp người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp sẽ lập danh sách báo giảm lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng). Thẻ BHYT chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng doanh nghiệp báo giảm, còn sau đó, dù cầm thẻ BHYT trên tay nhưng người lao động vẫn không được thanh toán chi phí khi khám, chữa bệnh.

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc thì hết tháng đó thẻ bảo hiểm y tế sẽ không còn giá trị mặc dù vẫn còn hạn sử dụng . Để tiếp tục được hưởng các quyền lợi BHYT, người lao động nghỉ việc chỉ có cách tham gia BHYT tự nguyện.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo