HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khoản phụ cấp làm thêm vào ban đêm có tính thuế TNCN


Khoản phụ cấp làm thêm vào ban đêm có tính thuế TNCN không

Công ty chi phụ cấp làm ban đêm 30% so với tiền công tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật

Khoản phụ cấp làm thêm vào ban đêm có tính thuế TNCN ?

Áp dụng Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 1, Điểm i quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế. “

Căn cứ quy định trên ta đã có câu trả lời cho khoản phụ cấp làm thêm vào ban đêm có tính thuế TNCN không ?

Câu trả lời chính xác: Là khoản này được miễn thuế TNCN

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo