HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khoản thu nhập từ kiều hồi có được tính vào thuế TNCN không


Khoản thu nhập từ kiều hồi có được tính vào thuế TNCN không - Thu nhập kiều hối là khoản thu nhập gì

Thu nhập kiều hối là gì ?

Kiều hối là tiền bạc được di chuyển từ những người đang trú ngụ hay là lao động ở nước ngoài đến thân nhân của họ tại quê hương. 

Khoản thu nhập từ kiều hồi có được tính vào thuế TNCN không ?

Điều kiện để khoản thu nhập từ tiền kiều hối được miễn thuế là:
 
Trường hợp 1: Người gửi tiền từ nước ngoài về là người Việt Nam.
 
Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước =>  NGƯỜI NHẬN TIỀN Ở VIỆT NAM KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN.
 
Trường hợp 2: Người gửi tiền từ nước ngoài về là người nước ngoài.
 
 – Nếu đáp ứng được điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam  => NGƯỜI NHẬN TIỀN Ở VIỆT NAM KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN
 
 – Còn nếu không đáp ứng được điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước => NGƯỜI NHẬN TIỀN SẼ BỊ TÍNH THUẾ TNCN đối với khoản thu nhập này.
 
Khoản thu nhập từ kiều hồi có được tính vào thuế TNCN không  áp dụng Theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC)
 
“h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước;
 
Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này.
 
Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).”
 
 
Để hiểu rõ hơn Khoản thu nhập từ kiều hồi có được tính vào thuế TNCN không?
Ta xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Hai vợ chồng tôi hiện vẫn đang đi làm và có lương. Tháng 12 năm 2018 con trai tôi đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc có gửi về cho vợ chồng tôi 1 khoản tiền. Vậy vợ chồng tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền này không?

Trả lời:
 
Tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm h khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập miễn thuế như sau:
““h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước;
 
Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này.
 
Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).”
 
Căn cứ theo quy định trên, khoản tiền vợ chồng bạn nhận được do con trai đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn quốc gửi về là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo