HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất


Mẫu biên bản hủy hóa đơn. Các câu hỏi liên quan về biên bản hủy đơn mới nhất

Bài viết này hocketoan.org giới thiệu với các bạn mẫu biên bản hủy hóa đơn và các thông tin liên quan đến biên bản hủy hóa đơn. Các bạn có thể tải mẫu biên bản hóa đơn theo đường link ở cuối bài viết.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Khi nào làm biên bản hủy hóa đơn?

Biên bản hủy hóa đơn là khi người nộp thuế hay người có chức năng in, phát hành hóa đơn mà do sai sót khi in ấn, khởi tạo và khi không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng… sẽ thực hiện hủy theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp hủy hóa đơn là gì?

 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
 • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm những gì?

 • Biên bản hủy hóa đơn;
 • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
 • Thực hiện phương pháp cắt góc hóa đơn​

Quy trình hủy hóa đơn như thế nào?

 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
 • Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
 
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 001/BBTHHĐ
 

 
         - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
         - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 
Hôm nay, ngày 15/9/2016. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Hà Nội
Địa chỉ :  Số 3/18/134 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0964243475                 MST: 0107254014
Do Ông (Bà) : Lê Đức Châu           Chức vụ : Giám đốc
 
BÊN BÁN:  Công ty cộng đồng việt
Địa chỉ :  56D, phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nộ
Điện thoại : 0974687988 MST: 0109479292
Do Ông (Bà): Nguyễn Viết Tiến    Chức vụ : Giám đốc
 
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: MV/12P, số 0000764, phát hành ngày 15/6/2018.
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Điện thoại Iphone

chiếc

5

15.000.000

75.000.000

           
           

Cộng tiền hàng:                                                    75.000.000

Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                7.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                           82.500.000

Số tiền viết bằng chữ:           Tám hai triệu năm trăm ngàn đồng.

3. Lý do huỷ hoá đơn: Do không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT. Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                           ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

Các bạn tải mẫu biên bản hủy hóa đơn theo link dưới đây:

Click vào đây để tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo