HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất 2020


Với mục đích để cho cá nhân tự đi quyết toán với cơ quan thuế và mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn được dùng để cấp cho các cá nhân. Dưới đây là những thủ tục cũng như mẫu theo quy định mới nhất

Quy định của nhà nước về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn.

Đơn vị trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động theo từng lần khấu trừ. Hoặc có thể cấp 1 kỳ cho 1 kỳ khấu trừ thuế TNCN. Trường hợp cá nhân không có yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thì đơn vị trả thu nhập không cần phải cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Cơ quan thuế quản lý. Đơn vị sử dụng lao động muốn có mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì có thể tự đặt in (nếu đủ điều kiện) hặc làm hồ sơ xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN lên Cơ quan thuế.

Thủ tục bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 07/TNCN.

– Giấy giới thiệu của công ty (01 bản).

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty photo công chứng (01 bản).

– Bản photo CMND (hoặc căn cước công dân) của người đứng tên trên giấy giới thiệu. Kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mới nhất 2020

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn mua của cơ quan thuế dùng để cấp cho cá nhân đã khấu trừ thuế tại nguồn (nếu có yêu cầu).

Việc sử dụng mẫu chứng từ khấu trừ thuế tncn phải được sử dụng và quản lý như hóa đơn. Bên cạnh đó, kế toán thực hiện báo cáo tình sử dụng hàng quý.

Đến cuối năm vẫn phải quyết toán như nhân viên bình thường. Đồng thời kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN.

– Ngoài ra, nếu đơn vị bạn có tư cách pháp nhân và đủ điều kiện tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên máy vi tính. Thì có thể quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư 37/2010/TT-BTC.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo