HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Đặt In Mới Nhất Năm 2018


Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo thông tư 39 - Hướng dẫn cách viết mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                                            ........, ngày ....... tháng .......năm  .......

 

                ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ...

                             (tự in, đặt in)

 

 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: Công ty Kế Toán Hà Nội...........................................

Mã số thuế: 0103648057....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) : Xóm Chùa, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế): 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: 02435668036..............................................................................

+ Di động: 0988043053.........................................................................................

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế): Lê Thành Tuân

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  Đào Tạo Kế Toán – Dịch Vụ Kế Toán.............................................................................

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn ..GTGT.... (tự in/đặt in).

Chúng tôi đề nghị ... (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn ...... (tự in/đặt in).

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn ...... (tự in/đặt in) theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

                            

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Xem thêm: Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo