HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu giấy đề xuất tăng ca năm 2020


Mẫu giấy đề xuất tăng ca năm 2020 dành cho dân kế toán đang làm kế toán lương

Mẫu giấy đề xuất tăng ca năm 2020

GIẤY ĐỀ XUẤT TĂNG CA

Ngày tăng ca : ………… tháng ………… năm 2004

Lý do tăng ca: ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

Đề nghị công ty chấp thuận cho chúng tôi được tăng ca. 

STT

HỌ VÀ TÊN

MSNV

BỘ PHẬN

THỜI GIAN

(Từ ….đến…..)

KÝ NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ngày ……. Tháng ……. Năm 200….

Người đại diện nhóm                                    Trưởng BP                                        TP.HCNS

 

Xem thêm bài: Mẫu hợp đồng mượn nhà năm 2020

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo